Typy poľnohospodárstva na svete

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 487 slov
Počet zobrazení: 3 733
Tlačení: 268
Uložení: 327
Typy poľnohospodárstva na svete
 
V súčasnom svete  existuje veľa typov poľnohospodárskeho hospodárenia sformované v určitých prírodných, sociálnych a ekonomických podmienkach (pastierstvo, roľníctvo, rodinné farmy, monokultúry, prímestské poľnohospodárstvo,...)
Snahou skoro všetkých štátov je, aby bolo vlastné poľnohospodárstvo sebestačné a pokrylo domácu spotrebu poľnohospodárskych produktov. Naviac v poľnohospodárstve rastie význam nevýrobných funkcií ( údržba zelene, ochrana prírody,...)

A) Tradičné poľnohospodárstvo:
 -  zameriava sa na samozásobovateľskú výrobu potravín a surovín. Delí sa:

a)Poľnohospodárstvo horúcich oblastí – orientované na rastlinnú výrobu. Pestuje sa maniok, batáty, jam, taro, kukurica, proso a iné. Patria sem oblasti vlhkých trópov -  pobrežie Guinejského zálivu, oblasť Amazonskej nížiny, subekvatorálne oblasti Afriky a Južnej Ameriky.
b)Tradičné stredomorské poľnohospodárstvo – zameriava sa na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pestuje sa hlavne ovocie, olivy, obilniny. Rozšírené je v európskom Stredomorí, v severnej Afrike a na Blízkom východe.
c)Tradičné závlahové poľnohospodárstvo - J a JV Ázia- úroda niekoľko krát do roka. Pestuje sa najmä ryža.
d)Závlahové hospodárstvo Blízkeho východu -  pestujú sa hlavne ďatle a bavlník.
e)Nomádske (kočovné) hospodárstvo -  stepi, savany a polopúšte. Chov hovädzieho dobytka , oviec a kôz - vyžaduje neustále sťahovanie. Produkujú mäso, mlieko, kožu a vlnu.
f)Polárne nomádstvo - tundry, tajgy - chov sobov, lov rýb i zveri.

B) Moderné poľnohospodárstvo:
-  zameriava sa na tovarovú produkciu. Delí sa:

a)Severoamerické tovarovo špecializované poľnohospodárstvo - vysoká úroveň mechanizácie a nízky počet obyvateľov pracujúcich v poľnohospodárstve, produkuje veľké prebytky potravín -  pšenicu, kukuricu, bavlnu, sóju, produkcia ovocia (Florida, Kalifornská nížina).
b)Nobodobý výpas dobytkom -  juh USA, Južná Amerika, Austrália, Nový Zéland – produkcia mäsa, kože, vlny, obiloviny.
c)Zmiešané európske poľnohospodárstvo - zameriava sa na produkty živočíšnej výroby. Vysoký pomer mestského obyvateľstva si vyžaduje zásobovanie čerstvým mäsom, mliekom, maslom, zeleninou, ovocím.
d)Juhoeurópsky typ -  zameriava sa na rastlinné produkty: ovocie, víno, zelenina a olivy. Živočíšna výroba je iba doplnková.
e)Plantážne poľnohospodárstvo -  založili Európania v bývalých kolóniách – cukrová trstina, banány, citrusy, káva, kakao, čaj, kaučuk, bavlna. Monokultúry sa postupne nahrádzajú plodinami pre výživu miestneho obyvateľstva – pšenica, ryža, zelenina,...
f)Poľnohospodárstvo priamo riadené štátom - vzniklo v bývalých socialistických štátoch vyvlastnením pôdy súkromníkov (spoločné vlastníctvo pôdy, centrálne plánovanie). V súčasnosti prebieha prechod na trhovú ekonomiku.
 
Podľa intenzity hospodárenia rozlišujeme niekoľko typov poľnohospodárskej výroby:

A) Drobné farmárstvo súkromne hospodáriacich roľníkov, je charakteristické limitovanou malou rozlohou poľnohospodárskej pôdy. Vstupy do výroby bývajú zväčša menšie a z vlastnej produkcie, menší stupeň mechanizácie a chemizácie. Produkcia slúži prevažne k potrebám prežitia roľníka, za časť predanej produkcie sa zabezpečujú ostatné potreby domácnosti a vstupy do ďalšej výroby.

B)  Intenzívne priemyselné poľnohospodárstvo s veľkými rozlohami polí, vysokým stupňom mechanizácie a chemizácie výroby. Vysoká koncentrácia hospodárskych zvierat na plochu,  pestovanie širokej škály poľnohospodárskych plodín vrátane olejnín a technických plodín.

C)  V poslednej dobe sa znásobuje potreba ochrany životného prostredia a zdravia ľudí a zvierat, preto sa časť poľnohospodárov vracia k tradičnému spôsobu hospodárenia na pôde. Vylučujú sa zásahy chemizácie výroby, zbytočné podávanie liečiv a rastových stimulátorov hospodárskym zvieratám. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli ako prirodzená ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Takéto hospodárenie sa nazýva Ekologické poľnohospodárstvo a produkty výroby sa označujú známkou ekologický produkt.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016