Tvar, veľkosť Zeme

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 211 slov
Počet zobrazení: 3 489
Tlačení: 190
Uložení: 190
Tvar, veľkosť Zeme

Naša Zem je jedna z planét slnečnej sústavy, ktorej stred tvorí hviezda, Slnko vzdialená od stredu Mliečnej cesty 33 000 svetelných rokov.

Tvar a veľkosť zeme

- nepravidelný, hruškovitý tvar, ktorý tým, že Zem rotuje vytvára spolu s atmosférou a hydrosférou dojem, že má tvar približnej gule.

 
Dôkazy o guľatosti Zeme zhrnul ako prvý Aristoteles.

V 17. storočí I. Newton dospel k názoru, že Zem nie je presnou guľou, ale má tvar rotačného elipsoidu, ktorý je sploštený v oblastiach pólov. Názor dokázal zistením, že poludníkové oblúky nie sú všade rovnako dlhé. Rotačný elipsoid (Sféroid) = zjednodušený geoid.

V 19. storočí bol zavedený názov geoid – teleso, ktorého tvar najpresnejšie vyjadruje tvar Zeme. Geoid = má viac rozmerov, ale za povrch sa považuje hladina svetového oceánu. Najlepšie vystihuje tvar Zeme

Pre potreby kartografie sa tento matematicky nedefinovateľný tvar nahrádza splošteným rotačným elipsoidom, ktorý sa nazýva referenčný elipsoid. Referenčná guľa (podoba s referenčným elipsoidom) = Polomer 6 371km. (glóbus)

V dôsledku guľovitého tvaru Zeme sa dostáva na jednotlivé časti zemského povrchu nerovnaké množstvo slnečného žiarenia.Najviac ho dopadá na rovník a postupne ho ubúda smerom k pólom. Rôzne klimatické pásma v rozličných zemepisných šírkach a následné pásmovité usporiadanie pôdneho krytu, rastlinstva a živočíšstva sú priamy odraz tejto skutočnosti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#tvar a velkost zeme #tvar zeme #zem ako vesmírne teleso


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016