Dvojbodka - písanie dvojbodky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 309 slov
Počet zobrazení: 8 647
Tlačení: 488
Uložení: 499

Dvojbodka

Dvojbodka (:) sa píše:

- za vetou alebo výrazom, ktoré uvádzajú priamu reč,
napr. Povedali mu: „Bojujeme za slobodu, za rovnosť a spravodlivosť medzi ľuďmi.“
- v jednoduchej vete alebo súvetí pred časťou, ktorá predchádzajúcu časť objasňuje, rozvádza, dopĺňa alebo vysvetľuje,
napr. Ak je politika umením alternatívy, my sme mali len dve: žiť alebo umrieť. – Mal podobu (presnejšie: bol zobrazovaný v podobe) zvieraťa.
- vo vetnej perióde na oddelenie jej častí (predvetia a závetia),
napr. Čo sú to sakury, dozvedela som sa až od Adelky: sú to japonské čerešňové stromy, pestované pre krásne kvety. – Jej hlas, hoci nebol silný, niesol sa ďaleko v tichom súmraku ponad tably zrejúceho žita a slová piesne hovorili práve to, čo stará mať vtedy hovorila: hovorila o zelenom majoráne, ktorý nadarmo vädne na hriadke pod oknami, pretože dievča nemá komu uviť z neho pierko. – Žena privrela oči: usilovala sa pochopiť kostrbatú záplavu viet. – Slovenský brat, objím si mať, ľúb verne objatú: zem slovenská je tvoja mať, miluj zem tú svätú.

!!!P o z n á m k a:

Zriedkavejšie sa časti periódy oddeľujú bodkočiarkou, čiarkou a niekedy bodkou ako príznakovým interpunkčným znamienkom.
- pred výpočtom niektorých členov výrazu, najmä ak veta uvádzajúca výpočet sama osebe nemá zmysel,
napr.  Kolesá rozoznávame: diskové, hviezdicové, lúčové a drôtové.
Šalátové uhorky zadeľujeme do troch tried:
I. trieda: uhorky zdravé, čerstvo zobraté, neprestarnuté, nezakrpatené, bez škvŕn, zodpovedajúce odrode šalátových uhoriek,
II. trieda: plody nerovnako vyspelé, vzhľadom na dĺžku neúmerne hrubé, nezožltnuté, tvrdé, neprezreté,
III. trieda: uhorky bachraté, zakrpatené.
- na vyjadrenie pomeru,
napr. Slovensko – Francúzsko  0 : 0, cement miešame so štrkom v pomere  1 : 4;
- v bibliografických údajoch za menom autora,
napr. VILČEK, F.: Naše vtáky. Dravce, sovy, kury a iné. Bratislava 1964. – SPAUSZUS, S.: Chémia denného života. Prel. J. Vido. Martin 1958. – Kolektív autorov pod vedením K. Rosenbauma: Encyklopédia slovenských spisovateľov. 1 – 2. Bratislava 1984.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dvojbodka ( #diktáty pre 5. ročínik #dvojbodka (" ") #dvojbodka


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021