Tri bodky - písanie troch bodiek (...)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 284 slov
Počet zobrazení: 9 410
Tlačení: 536
Uložení: 632
Tri bodky

Tri bodky (…) sa píšu:

- na označenie vzrušenej, prerušovanej alebo prerývanej reči,
napr. Prekliati… Perún vás skára… Tisíc rokov budete otrokmi… Zanikne moja ríša. Žobrákmi budete bez vlasti…
- na konci samostatnej vety alebo súvetia:
a) keď autor jazykového prejavu úmyselne nedokončí svoj prejav, lebo sa mu zdá niektorý výraz nevhodný, nepresný, nevie, ako v jazykovom prejave pokračovať, atď.,
napr. Keby niečo, pripravte nový… – Myslím, že… – Povedal by som, že táto… táto forma nie je najvhodnejšia. – Odišiel do mesta a… – To už azda…
b) keď autora jazykového prejavu náhle preruší nejaká udalosť alebo osoba,
napr. Povedal si mu to? Po… – Mne sa však zdá, že si s ním nehovoril, že to bolo celkom inak…

!!!P o z n á m k a:

V obidvoch prípadoch sa namiesto troch bodiek môžu používať aj pomlčky.
- v citáte na označenie vypustenia takej časti, ktorá v danej situácii alebo kontexte nie je dôležitá,
napr. „Morfológia slovenského jazyka… je súčasťou niekoľkozväzkového diela venovaného všestrannému synchrónnemu opisu slovenčiny.“
- vo vyjadreniach a výrokoch, ktoré sú všeobecne známe, najmä v prísloviach a porekadlách,
napr. Kde nechodí slnko… – Čo stačilo včera… – Nemému dieťaťu ani…
- v odborných textoch pri označovaní postupnosti veličín,
napr.al,…an.

!!!P o z n á m k a:
1. Ak sú tri bodky na konci neúplnej vety (citátu), od ostatnej vety sa neoddeľujú medzerou, napr. Namiesto toho, aby sa s nami tešili, závidia, že…
2. Ak sú tri bodky na začiatku neúplnej vety (citátu), od ostatnej vety sa oddeľujú medzerou, napr. … chcela dať bodku za svojím účinkovaním.
3. Ak tri bodky nahrádzajú vynechanú časť uprostred vety, oddeľujú sa medzerou pred druhou časťou vety (citátu), napr. Morfológia… je náuka o tvaroch slov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#tri bodky #tri bodky v texte #texty s priamou rečou #ako sa píše podciarkovník #úvodzovky #tri


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011