Syntax – hlavné vetné členy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 574 slov
Počet zobrazení: 7 852
Tlačení: 421
Uložení: 347
Syntax – hlavné vetné členy

Prísudok (1)
- je to základný vetný člen
- na prísudok sa pýtame otázkou Čo robí podmet? Čo sa s podmetom deje?
- vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť  a prisudzuje ich podmetu
pr. Dievča zhíklo. Starká zostarla. Koláč je výborný. Fialka vonia. Hanka má dlhé vlasy.
 
- prísudok sa najčastejšie vyjadruje slovesom, ktoré vyjadruje osobu, číslo, čas a spôsob (sloveso je v určitom tvare)
- prísudok spolu s vetnými členmi, ktoré ho rozvíjajú tvoria dokopy prísudkovú časť vety
pr. Naša stará babička sedí v hojdacom kresle.
 
- prísudok môže byť:
a) slovesný prísudok (1s)
1) určitý tvar plnovýznamového slovesa
pr. návšteva odišla, žiaci sa budú fotografovať, Danka by neklamala
2) určitý tvar neplnovýznamového slovesa + neurčitok plnovýznamového slovesa
pr. strýko musí cestovať, turista sa chce ubytovať
b) menný (1m)
- určitý tvar pomocného slovesa + podstatné meno,
prídavné menom, zámeno, číslovka, príslovka:
pr. Mama je zverolekárka.
Brat bol chorý.
Zošit je môj.
Rasťo bol prvý.
Vajíčka sú natvrdo.
 
!!!Poznámka:
-ak má sloveso byť význam existovať, nachádzať sa, jestvovať, je plnovýznamové a plní úlohu prísudku:
pr. V škole je jedáleň. V meste sú veľké parky.
- ak sloveso byť tvorí prísudok s podstatným menom, prídavným menom alebo zámenom, je neplnovýznamové, vtedy ho nazývame sponovým slovesom
pr. Teta je kuchárka. Stravníci sú spokojní.
!!!Poznámka:
- ak sa dajú tvary zvratného zámena “sa, si“ nahradiť dlhými tvarmi “seba, sebe“ bývajú vo vete predmetom pr. Otec sa holí
- zvratné “sa, si“  ako súčasť zvratného slovesa alebo tvaru slovesa (pr. v trpnom rode) býva vo vete súčasťou prísudku alebo slovesného vetného základu (Dom sa stavia)
 
- prísudok môže byť:
a) jednoduchý (holý) pr.  Mama čaká.
b) rozvitý pr.  Mama čaká na syna. Mama dlho čaká.
c) viacnásobný pr.
Dieťa rozprávarozpráva. (= to isté sloveso alebo synonymné sloveso)
Dieťa je veselé a šťastné. (= pri viacnásobnej mennej časti prísudku)
 
!!!Poznámka: pri vykaní je prísudok v tvare 2.osoby plurálu pr.  Pán učiteľ, boli by ste taký dobrý a podali mi vysvetlenie.
Podmet (2)
- je  základný (hlavný) vetný člen
- na podmet sa pýtame pádovou otázkou kto? čo? spolu s prísudkom
- vyjadruje činiteľa deja alebo nositeľa stavu a vlastnosti vo vete
pr. Otec volá.  Teta bude čakať. Klobúk je slamený.
 
- podmet spolu s vetnými členmi, ktoré ho rozvíjajú tvoria dokopy podmetovú časť vety
pr. Naša stará babička sedí v hojdacom kresle.
 
- podmet môže byť:
a) vyjadrený (2v) pr.  Dieťa vyzdravelo.
b) nevyjadrený (2n) - ak je známy z predchádzajúcej vety alebo situácie pr. (ono) V nemocnici ležalo asi týždeň.
 
- podmet môže byť:
a) jednoduchý (holý) pr.  Andrej spal. Prišiel aj otec.
b) rozvitý pr. Malý Andrej spal. Prišiel aj náš otec.
c) viacnásobný pr. Peter a Paľo sa nezúčastnili.
 
- úlohu podmetu plnia:
- podstatné mená v nominatíve (dievča zhíklo)
- zámeno v nominatíve (niekto zvoní)
- prídavné meno v nominatíve (sýty neverí)
- číslovka (obaja pozorne počúvali, mnohí neprišli)
- citoslovce (Hlasné hurá znelo štadiónom)
- sloveso v neurčitku (Fajčiť je zakázané!)
 
 Vetný základ (VZ)
- je hlavným vetným členom jednočlennej vety (vo vete je prítomný buď iba podmet alebo iba prísudok)
 
- vetný základ môže byť:
a) jednoduchý (holý)
pr.  Mrzne. Nefajčiť! Bude pršať. Neklopať! Psst! Potraviny.
b) rozvitý
pr. Vonku mrzne. Zákaz fajčiť! Do rána nasnežilo. Nevidieť ani na krok. Bolo mi do plaču.
c) viacnásobný
pr. Je dusno a horúco. Bolo chladno a sychravo.
 
- vyjadrenie vetného základu:
- slovesom - v 3. os. sg., stredného rodu: Snívalo sa mi.
- neurčitkom: Stáť!
- pomocným slovesom byť + príslovkou pr. Je jasno.
- podstatným menom: Žiacka knižnica.
- príslovkou pr. Výborne!
- časticou pr. Áno.
- citoslovcom pr. Hurá! Chachacha!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028