Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 637 slov
Počet zobrazení: 3 675
Tlačení: 242
Uložení: 208
Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách
- Jednoslovné vlastné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom,
napr. Ján, Rastislav, Mária, Benka, Jesenský, Vansová, Dunaj, Spiš, Bratislava, Madrid, Mladosť, Demokrati.
Vo viacslovných vlastných menách sa veľké písmená píšu podľa týchto zásad:
1. Vo viacslovnom pomenovaní, ktoré sa stáva vlastným menom len ako celok, píšeme s veľkým písmenom iba prvé slovo,
napr. Červená čiapočka, Nový rok, Matica slovenská, Slovenská republika, Výskumný ústav zváračský.
2. Vlastné meno, ktoré je súčasťou viacslovného vlastného mena, ponecháva si veľké písmeno na ktoromkoľvek mieste názvu,
napr. Amerika – Južná Amerika, Karpaty – Malé Karpaty, Tatry – Vysoké Tatry, Červený kríž – Slovenský Červený kríž, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Poľská republika – Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky, Spojené národy – Charta Spojených národov, Organizácia Spojených národov.
3. V názvoch miest a obcí píšeme s veľkými začiatočnými písmenami všetky plnovýznamové slová,
napr. Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Dedina Mládeže. Takto sa píšu aj názvy častí miest a obcí ako administratívnych jednotiek (pôvodne zvyčajne názvy samostatných obcí), napr. Staré Mesto, Karlova Ves, Devínska Nová Ves (v Bratislave), Bardejovské Kúpele, Dlhá Lúka (v Bardejove).
- Ak názov obce obsahuje zemepisný názov iného druhu, píše sa takýto zemepisný názov rovnako ako akýkoľvek iný zemepisný názov (ponecháva si svoju pravopisnú podobu),
napr. Závada pod Čiernym vrchom (v názve Čierny vrch ako pomenovaní vrchu, ktorý je súčasťou názvu obce, píše sa veľké písmeno iba na jeho začiatku).
- V rozličných obrazných názvoch, ktoré nie sú oficiálnymi názvami miest a obcí, píše sa veľké písmeno iba na ich začiatku,
napr. Večné mesto (Rím), Mesto svätých, Mesto vetrov (preklad názvu Baku), Mestečko mládeže, Detské mestečko. Takto sa píšu aj názvy táborov, napr. Tábor priateľstva.
4. S veľkým začiatočným písmenom píšeme všetky plnovýznamové slová aj v názvoch štátov, krajín, hradov a zámkov, v ktorých podstatné meno neoznačuje štát, krajinu, hrad alebo zámok, ale v týchto názvoch sú iné označenia, ktoré stratili pôvodný význam a s iným slovom vytvárajú viacslovné vlastné meno na pomenovanie jedinečného geografického objektu – štátu, krajiny, hradu alebo zámku,
napr. Pobrežie Slonoviny (názov štátu), Čierna Hora (názov štátu), Krásna Hôrka (názov hradu), Červený Kameň (názov hradu).
5. V cudzích názvoch píšeme podľa zaužívaného pôvodného pravopisu všetky plnovýznamové slová s veľkými začiatočnými písmenami (zachovávame pôvodné písanie), aj keď nejde o názvy miest a obcí,
napr. Alfa Centauri, Alfa Proxima, Gran Chaco, Góry Sowie, Rio Grande, East River, Baker Street, Victoria Station, Studia Academica Slovaca, Slavica Slovaca, Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, Rocznik Slawistyczny, Dziennik Polski, New York Herald Tribune, Los Angeles Times, Süddeutsche Zeitung, Berliner Zeitung am Abend, Élet és Tudomány, Musica Aeterna, Societas Linguistica Europaea.
- V cudzích pomenovaniach, ktoré uvádzame v pôvodnej podobe (ako lexikálne citáty), zachovávame písanie veľkých písmen, aj keď z hľadiska nášho chápania (chápania v slovenčine) nejde o vlastné mená,
napr. Homo sapiens fossilis, Pithecanthropus erectus, Sinanthropus pekinensis, Homo neanderthalensis (ale pitekantrop, neandertálec ako zdomácnené podoby alebo v slovenčine utvorené podoby sa píšu s malým začiatočným písmenom).
6. Vo zdvojených vlastných menách literárnych diel (pozostávajúcich z dvoch častí) sa píše s veľkým písmenom každá časť,
napr. Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali, Spor o kultúru alebo Dvojaký výklad sveta, Všeobecné dejiny čiže Život Rousseaua. Veľké písmená sa nepíšu, ak časť po spájacom výraze nie je samostatná, napr. Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí.
- Uplatňovanie viacerých pravopisných princípov pri písaní veľkých písmen vedie niekedy k pravopisnému rozlišovaniu rovnako znejúcich vlastných mien, ktoré predstavujú rozličné druhy vlastných mien,
 napr. Pobrežie slonoviny (pobrežie) – Pobrežie Slonoviny (štát), Čierna hora (vrch) – Čierna Hora (štát), Čierna voda (potok) – Čierna Voda (obec), Štrbské pleso (jazero) – Štrbské Pleso (administratívna časť obce), Dobšinská ľadová jaskyňa (jaskyňa) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa (administratívna časť obce), Biely potok (potok) – Biely Potok (administratívna časť obce), Červený kameň (vrch) – Červený Kameň (hrad), Krásna hôrka (vrch) – Krásna hôrka (hrad).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020