Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 480 slov
Počet zobrazení: 3 978
Tlačení: 220
Uložení: 246
Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách
Veľké písmená sa píšu v iniciálových skratkách a značkách:
- vlastných mien,
napr.: J. (Ján), L. (Ladislav), J. (Jesenský), M. K. (Martin Kukučín), SR (Slovenská republika), ZŤS (Závody ťažkého strojárstva), NR SR (Národná rada Slovenskej republiky), SAV (Slovenská akadémia vied), UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), MDŽ (Medzinárodný deň žien), SNP (Slovenské národné povstanie), KSSJ (Krátky slovník slovenského jazyka), OSN (Organizácia Spojených národov), HK (Hviezdoslavov Kubín), BHS (Bratislavské hudobné slávnosti);
- rozličných všeobecných pomenovaní úradov, inštitúcií, podnikov a pod.,
napr. ODÚ (okresný daňový úrad), OÚP (okresný úrad práce), OÚŽP (okresný úrad životného prostredia), RD (roľnícke družstvo);
- akademických titulov a vedeckých hodností,
napr. MUDr. (medicinae universae doctor – doktor medicíny, doktor všeobecného lekárstva), PhDr. (philosophiae doctor – doktor filozofie), Dr. (doktor), Ing. (ingénieur – inžinier), Mgr. (magister), Bc. (bakalár), CSc. (candidatus scientiarum – kandidát vied), DrSc. (doctor scientiarum – doktor vied), PhD. (philosophiae doctor – vedecká hodnosť doktora filozofie);
- chemických prvkov a fyzikálnych veličín,
napr. H (hydrogenium – vodík), O (oxygenium – kyslík), kW (kilowatt);
- durových hudobných stupníc,
napr. D dur, C dur (ale b mol, c mol);
- pomenovaní menových jednotiek,
napr. Sk (slovenská koruna), Kč (koruna česká), Ft (forint), L (líra), Fr (frank);
- svetových strán, pásmových časov a pod.,
napr. J (juh), Z (západ), SV (severovýchod), SEČ (stredoeurópsky čas);
- rozličných iných názvov a pomenovaní,
napr. VTR (vedecko-technická revolúcia), MP (mládeži prístupný – v oznamoch filmov).
- Zvyčajne sa zapisuje začiatočné písmeno slova,
napr. SNR (Slovenská národná rada), SR (Slovenská reč), OÚP (okresný úrad práce), HK (Hviezdoslavova knižnica), SPKK (Spoločnosť priateľov krásnych kníh), DPH (daň z pridanej hodnoty).
- Niekedy sa priberá aj ďalšie písmeno,
napr. VSŽ (Východoslovenské železiarne). Slovo česko-slovenský sa v starších skratkách zvyčajne skracovalo ako ČS, napr. ČSAV (Česko-slovenská akadémia vied), ČSA (Česko-slovenské aerolínie).
- V niektorých starších skratkách, ktoré sa ako celok do slovenčiny prevzali z češtiny, zapisovalo sa iba začiatočné písmeno slova česko-slovenský,
napr. ČSD (Česko-slovenské státní dráhy), ČSAD (Česko-slovenská státní automobilová doprava).
- V niektorých prípadoch sa na rozlíšenie skratiek zapisuje aj malé písmeno,
napr. OÚP (okresný úrad práce) – ObÚP (obvodný úrad práce), ODÚ (okresný daňový úrad) – ObDÚ (obvodný daňový úrad), STK (stanica technickej kontroly) – SlTK (Slovenská technická knižnica).
- Malé písmená popri veľkých sa píšu aj v skratkách akademických titulov a vedeckých hodností,
napr. PhDr. (philosophiae doctor – doktor filozofie), DrSc. (doctor scientiarum – doktor vied), v skratkách menových jednotiek, napr. Ft (forint), a v iných podobných skratkách.
- Slová začínajúce sa písmenami (zložkami) ch, dz, dž skracujeme pomocou celých zložiek CH, DZ, DŽ alebo Ch, Dz, Dž, napr. CHTF, ChTF (chemickotechnologická fakulta), BDŽD, BDžD (Bratislavské džezové dni).
- V slabičných skratkách píšeme veľké začiatočné písmená, ak ide o skratky slov, ktoré sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami,
napr. Ľud. (Ľudovít), Slov. reč (Slovenská reč), Slov. nár. divadlo (Slovenské národné divadlo), Angl. banka (Anglická banka), Lit. týždenník (Literárny týždenník), Poľ. inštitút (Poľský inštitút), Fín. republika (Fínska republika).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022