Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 152 slov
Počet zobrazení: 2 723
Tlačení: 241
Uložení: 269
Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu
- V slovenčine sa všeobecne prejavuje tendencia písať aj slová cudzieho pôvodu po ich zdomácnení podľa zásad, ktoré sa uplatňujú pri písaní slov domáceho pôvodu.

- Podľa stupňa zdomácnenia (z hláskoslovného, pravopisného a morfologického hľadiska) sa slová cudzieho pôvodu rozdeľujú do troch skupín:
- Úplne zdomácnené slová
- sú to slová, ktoré sa píšu podľa zásad slovenského pravopisu, a to v zhode so svojou dnešnou výslovnosťou v spisovnej slovenčine, napr. adresa, bača, halier, dáma, gavalier, inžinier, garáž, krakoviak, doktor, brigáda, kríza, žurnál, džíp, džínsy.
- Čiastočne (neúplne) zdomácnené slová
- sú to slová, ktoré sa píšu zväčša podľa zásad slovenského pravopisu a v zhode so svojou vžitou slovenskou výslovnosťou, zachovávajú si však niektoré znaky pôvodného spôsobu písania, napr. chirurg, rizling, nymfa, syntax, xylofón.
- Nezdomácnené slová
- sú to slová, ktoré sa používajú v pôvodnej podobe a často sa vyznačujú tým, že sú čiastočne alebo úplne nesklonné, napr. derby, menu, vivace, kanoe, jury, sujet.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013