Pravopis – Písanie slov osobitne a dovedna

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 302 slov
Počet zobrazení: 10 962
Tlačení: 594
Uložení: 595
Pravopis – Písanie slov osobitne a dovedna

- Jednotlivé slová sa v písme oddeľujú medzerami.
- Dovedna, teda bez medzier, sa píšu jednotlivé časti zložených slov,
napr. medziústavný, štrkopiesok, veľkomesto, vedeckovýskumný, pravdovravný.
- Niekedy (pri vyjadrovaní samostatnosti zložiek, vzájomnosti a pod.) sa spolupatričnosť pôvodne samostatných slov naznačuje spojovníkom, napr. bielo-červený, slovensko-český, česko-slovenský, bielo-modro-červený, vedecko-technický.
- Dovedna sa píšu zložené predložky,
napr. ponad, sponad, popri.
- Dovedna sa píšu pôvodné predložkové spojenia, ktoré sa zmenili na príslovky. Sú to najmä:
1. príslovky času,
napr. podvečer, nadránom, predpoludním; predvčerom, podchvíľou, pozajtra, popoludní, dodnes, donedávna;
2. príslovky spôsobu:
odoka, nahlas, namieste, dočista, odspodku, pohromade, spravidla.
- V príslovkách vyjadrujúcich najmä farbu, ako aj v časticiach a citoslovciach píšeme predložku spolu alebo oddelene:
načerveno i na červeno, dočervena i do červena, načisto i na čisto, zaslobodna i za slobodna, nanešťastie i na nešťastie, dočerta i do čerta.
- Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare,
napr. pätnásť, dvadsaťsedem, stojeden, sedemstodvadsať, tisícpäť, sedemtisícdesať.
- V zložitých prípadoch možno na zvýšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami,
napr. 7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri, 15 348 848 – pätnásť miliónov tristoštyridsaťosemtisíc osemsto štyridsaťosem.
- V číslovkách od 21 vyššie píšeme oddelene od ostatnej časti jednotky:
a) pri skloňovaní základných čísloviek,
 napr. stodvadsiati štyria muži, stodvadsiatich štyroch mužov, so stodvadsiatimi štyrmi mužmi;
b) v radových číslovkách,
napr. stodvadsiaty štvrtý účastník, stodvadsiateho štvrtého účastníka, v tisícdeväťstoosemdesiatom piatom roku.

!!!P o z n á m k a:

- Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu, napr. dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc. Spolu sa píšu aj radové číslovky zložené z jednotiek, stovák a tisícok, napr. stoprvý, dvetisícdruhý. Číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa píšu oddelene, napr. štyri milióny, päť miliónov, tri miliardy, sedem biliónov.
- Dovedna sa píšu zložené prídavné mená s číslovkou, resp. zlomkovým výrazom v prvej časti,
napr. dvojročný, päťdňový, triapolizbový, poldruhakilový.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019