Písanie spoluhlásky v

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 238 slov
Počet zobrazení: 2 429
Tlačení: 166
Uložení: 171
Písanie spoluhlásky v

1. Pernozubná znelá spoluhláska (v) sa označuje písmenom v
,
napr. vata, veda, voda, vlasť, vraj, sláva, povaha, zvíťaziť, kladivo, vítať.
2. S písmenom v podľa morfematického princípu sa píše predpona v-/vo- a predložka v/vo (hoci sa pred neznelými spoluhláskami vyslovuje ako f),
napr. vbiť, vpísať, vopchať, v Amerike, v budove, v dome, v jarníku, v tlači, vo svete, vo vode. V slovách, ktoré vznikli zo spojení s predložkou v, sa takisto zachováva písanie s písmenom v, napr. vcelku (zo spojenia v celku).
3. S písmenom v sa píše aj predpona vz-/vzo-,
napr. vzísť, vzniesť sa, vzplanúť, vzoprieť sa, vzostup.
4. V jednotlivých tvaroch slov sa zachováva písanie v rovnako ako v postavení pred nasledujúcou samohláskou,
napr. slovo – gen. pl. slov, konzerva – gen. pl. konzerv, rukáv – dat. sg. rukávu atď.
5. S písmenom v sa píše pádová prípona gen. pl. podst. mien mužského rodu a akuz. pl. životných podst. mien mužského rodu -ov, napr. chlapov, holubov, dubov, strojov, a prípona privlastňovacích príd. mien mužského rodu -ov,
napr. otcov (kabát), bratov (úspech).
6. Písanie v sa zachováva aj v odvodených slovách pred slovotvornými príponami,
napr. slovo – slovko, sláva – slávny, krava – kravský, ostrov – ostrovček.
7. Písmeno v sa píše aj v niektorých slovách pred nasledujúcimi neznelými spoluhláskami, hoci nejde o slová s predponou v,
napr. včera, vták, včela, však, všade, zovšadiaľ, všetko, vtedy, vtáčí, vtákopysk, včelár, včelí, všakhej, návšteva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#spoluhlasky #rozdiel medzi diskusiou, debatou a polemikou #slova s predponou vz #predpona v #Spolu hlasky


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012