Zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke vzor

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 203 slov
Počet zobrazení: 2 982
Tlačení: 262
Uložení: 309
Zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke
 
Zmluva o pôžičke je vyhlásenie o uznaní dlžoby podpísané oboma stranami – veriteľom, ktorý požičiava predmet pôžičky,
- dlžníkom, ktorý si požičiava predmet pôžičky.
Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu (najmä peniaze) a dlžník sa zaväzuje, že po uplynutí dohodnutého termínu vráti veci rovnakého druhu veriteľovi. Predmetom pôžičky sú zvyčajne peniaze, pričom predmetom plnenia sú peniaze aj s úrokom.
 
Zmluva o výpožičke – predmetom plnenia je vždy tá istá vec, napr. automobil, PC, špeciálne stroje a pod. Vystupujú tu požičiavateľ a vypožičiavateľ. Na základe zmluvy o výpožičke získava vypožičiavateľ právo vec počas dohodnutej doby bezplatne alebo za dohodnutú odmenu používať.
 

Právne náležitosti zmluvy o výpožičke:

- údaje o požičiavateľovi a vypožičiavateľovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa),
- predmet zmluvy (špecifikácia veci),
- účel výpožičky,
- dohodnutá doba zapožičania veci,
- miesto a dátum vyhotovenia zmluvy (mesiac slovom),
- podpisy zmluvných strán.

Zásady písania právnych písomností:

- formát A4, riadkovanie 1,5,
- predmet právneho úkonu uvádzame zvýraznene ako nadpis písomnosti,
- vlastný text členíme na myšlienkovo ucelené časti, ktoré uvádzame v samostatných odsekoch,
- dôležité údaje uvádzame presne, t. j. mená a priezviská neskrátene, adresy musia byť úplné, so všetkými náležitosťami, peňažné sumy číselne i slovom,
- miesto a dátum vyhotovenia písomnosti sa uvádza vľavo pod textom písomnosti, použijeme číselno-slovný formát dátumu,
- podpis sa uvádza vpravo pod text písomnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012