Charakteristika – štylistické cvičenia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 648 slov
Počet zobrazení: 5 515
Tlačení: 224
Uložení: 249

Charakteristika – štylistické cvičenia

1. Vyrieš pod ľa pokynov.
a)  Do prirovnania čierny ako..................... doplň 5 vhodných slov.
čierny ako ..........., ............, ............, ............., .............
b) Podčiarkni metonymiu. Mama ležala v nemocnici na trojke. Mala hlavu plnú plánov.
c)  Od slov v zátvorke utvor prídavné meno.(dejiny) ................... udalosti,
(sklo)................ pohár
 
2. Vyrieš pod ľa pokynov
a) Utvor zhodný prívlastok k podstatnému menu čereš ňa pomocou trpného príčastia. b) Od slovných spojení riečny prístav a beláskavý kvietok utvor L pl.
 
c) Od zvieracích podstatných jastrab a sokol utvor privlastňovacie prídavné mená v L sg., vzor páví a otcov.
 
3. Napíš ku každej vete, ko ľko gramatických chýb obsahuje.
a)  Malé sovičky smutne pokyvkávajú hlavami, ako drobní starci, toríchk by si poľutoval.
b) Boli veľmi chudobný a mali dvojo detí.
c)  V dvadsiatich a tridsiatich rokoch nebolo v Slovenskom národnom hnutí jednoty.

4. Vyrieš pod ľa pokynov.
a) Vysvetli slováOdysea a odysea.
b)  Podčiarknutéčinné príčastie premeň na vedľajšiu vetu.
Poletujúce lístie hralo vo vetre všetkými farbami.
c)  Vetu preštylizuj do plurálu.
Pozoroval strážnika, ktorý chodil sem-tam po ulici.
 
5. Z každej vety vypíš 2 chyby.
 
a) Sprievodkinin hlas bol prýkry a úsečný.
b) Po večery prišli k nám babkini príbuzný.
c) Všetky Tatranské štíty sa hmýria zahrani čními turistami.
 
6. Oprav nespisovné prídavné mená.
 
a) Príprava na maturitu je obtiažna, preto nie ste zrazu takí oduševnelí. b) Opravdové kamarátstvo sa ukáže v potencionálnomnebezpečenstve. c) Do strojárenského podniku poslal profesný životopis.
 
7. Utvor
a) 2 synonymá k slovudedičstvo.
 
b) 2 neutrálne synonymá k slovučlovek. c) 2 expresívne synonymá k slovudieťa.
 
8. Doplň chýbajúce podstatné meno/prídavné meno do nepriamych pomenovaní.
a) straši ť s niečím nepríjemným, nedobrým:  ma  ľovať ............. .... ..............
 
b) dary sa nemajú kritizovať: darovanému ...................  ..................... na zuby
c) priamo, otvorene povedať, priznať pravdu: naliať si ................. ...........
 
9. Ku každej vlastnosti sú priradené 4 vhodné synonymá. Podčiarkni ich.
a)  bezcitný  - chladný,  ľahostajný, dvojtvárny, krutý, potupný, drsný
b) číry – priezra čný, nezafúľaný, prieh ľadný,  čistotný, neskalený, rýdzi

c) cenný – významný, dôležitý, pôvodný, vzácny, hod

notný, cie ľavedomý

10. Pomenuj jazykové prostriedky .

 

 

a) podá mi pomocnú ruku -

.........................

,  zaoblil sa v brušku - ..............

b) tvár mu brázdili prvé vrásky - .................

,  ako uhoľ čierne vlasy - ..........

c) šarmu a čaru.......................

,nezaspal na vavrínoch

.....................
       

 
11. Urči v ukážkach slohové postupy.
 
a) Najpv si vyznačíme miesto, kde chceme priši ť gombičku. Ihlou zachytíme niť o látku, navlečieme do dierky gombíka. Striedavo zapichujeme ihlu do látky.
 
b) Kúpim rodinný dom alebo stavebný pozemok v lokalite  Žilina - Bôrik.  Č.t. 0908 766 888
 
c)  Hodinu som sedel v kupé sám, keď tu zrazu pristúpil ku mne muž. „Nazdar, kámo, teba
 
som nevidel celé milénium!“ pozdravil sa mi vyškerený „ksichtík“ v stredných rokoch a otr čil ruku. „Ahoj,“ odpovedal som nesmelo na pozdrav. „No čo, nespoznávaš ma? Na vojne si bol v susednej rote...“12. Oprav štylistické a pravopisné chyby.
a)  Milanove rozhodnutie bolo neomylné, aj keď sa tváril podozieravo.
 
b) Augustínoví rodičia nemajú rady Bartošovcov, do lyži čky vody by ich utopili.
 
c)  Na každý pád príďte, budete mať nepostrádateľný zážitok.
 
13.  Prepíš pod čiarknuté prídavné mená do jedného zloženého tvaru. a) Sestra mi kúpila na trhu šál, ktorý máčervené ačierne bodky.
 
b) V decembri otvorili nový lie čebný dom v Tur čianskych Tepliciach. c) Obývaciu izbu vyma ľovali namiešanou zelenou a modrou farbou.
 
14.  Vyrieš pod ľa pokynov.
a)  Na 48. kilometri sa stala automobilová nehoda.
 
Číslicu nahraď číslovkou.
b) Cudzie slová nahraď domácimi synonymami. emócie - ........., seriózny - .........
 
c)  Vypíš združené pomenovanie.
Vysoké Tatry,ťahať za kratší  koniec, vrana k vrane sadá, v Londýne a v Paríži
 
15. Doplň začiatočné písmená prídavných mien.
a)  _ndiánsky náčelník, _usova česť, _lovenská zem
b) _urbanove spisy, _órej čanov šíp, _usitské zbrane
c)  _aterialistický svetonázor, _ánošíkov poklad, _úrovskýt pravopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.125