Určovanie gramatických kategórií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 196 slov
Počet zobrazení: 8 853
Tlačení: 636
Uložení: 534
Určovanie gramatických kategórií
 
Pre každý plnovýznamový slovný druh sú typické isté gramatické významy, ktoré nazývame morfologické kategórie.
 
z domu – pod. m., prípona – u je znakom: jedn.č., muž.r. neživ, genitív+ predložka
 
zo školy – pod. m., prípona y je znakom: žen.r., jedn.č.,genitív+ predložka
 
učíme- sloveso, prípona me je znakom: 1. os.mn.č., prít. č. oznam. spôsob
 
Morfologické kategórie rozdeľujeme na:
a, menné -  rod, životnosť (muž.r),číslo, pád, stupňovanie
rod: Mužský- chlap, dub, stroj, hrdina
  ženský – žena, ulica, kosť, dlaň
  stredný – mesto , srdce vysvedčenie, dievča
číslo : jednotné- singulár
množné- plurál
 
cvičenie:
vytvorte množné číslo: stôl, škola, plagát, nástenka
vytvorte jednotné číslo: oleje, vody, piesky, železá
 
pád: N, G, D, A,L, I
 
b, slovesné – čas, vid, spôsob ,slovesný rod, intencia slovesného deja
čas: minulý, prítomný, budúci
vid: dokonavé – tento slovesný dej sa uvedomuje ako ohraničený celok – dočítať, vyskočiť
  nedokované – sa uvedomuje ako neohraničený, prebiehajúci – uvažovať, čítať
spôsob: oznamovací – robím, podmieňovací- bol by čítal, rozkazovací – rob!
slovesný rod: činný rod(dej sa vykonáva – sestra študuje),
  trpný rod - koláč sa pečie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039