Rozvrstvenie slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 132 slov
Počet zobrazení: 5 646
Tlačení: 344
Uložení: 358
- Popíšte rozvrstvenie slovnej zásoby podľa príslušnosti k štýlovej vrstve a podľa expresivity.
- Zaraďte slová do skupín podľa príslušnosti k štýlovej vrstve.

trapas, dereš, trigonometria, matura, pečiarka poľná, ret, milosrdenstvo, jasnačka, dzeci, krumple, ortografia, foter, pevec, panelák
 

· Členenie podľa PRÍSLUŠNOSTI K ŠTÝLOVEJ VRSTVE

1. neutrálne ( štylisticky bezpríznakové) 
2. štylisticky príznakové
•  – spisovné: odborné (fotosyntéza), básnické(luna, vesna), hovorové(autiak)
•  - nespisovné: slangové(matika) , nárečové ( erdeple, krumple..)
Frazeologizmy: sú ustálené spojenia s preneseným významom 
( patria sem príslovia, porekadlá, ustálené spojenia) 
 

· podľa EXPRESIVITY (citového zafarbenia)

-neutrálne
-citovo zafarbené – zjemňujúce, zhoršujúce
 
· Zaraďte slová do skupín podľa príslušnosti k štýlovej vrstve.
 
trapas (hovorové), dereš (hovorové), trigonometria (odborné), matura (slangové) , pečiarka poľná (odborné), ret (básnické), milosrdenstvo (neutrálne), jasnačka (slangové), dzeci (nárečové), krumple (nárečové), ortografia (odborné), foter (slangové), pevec (básnické), panelák (hovorové)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033