1. Kodifikácia: Anton Bernolák

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 194 slov
Počet zobrazení: 5 571
Tlačení: 285
Uložení: 288

1. Kodifikácia: Anton Bernolák

1787KODIFIKÁCIA BERNOLÁKOVČINY: na základe jazyka vzdelancov v okolí Trnavy (kultúrna západoslovenčina)

=>NIE NA ZÁKLADE ZÁPADOSLOVENSKÉHO NÁREČIA!!!!!!

  Bernolákovčina sa nestala spis. jazykom všetkých Slovákov, ale používala sa až do r. 1843.

KODIFIKAČNÉ DIELA A. BERNOLÁKA:

 • Kritická filologická rozprava o slovanských písmenách s prílohou Ortographia: prvá kodifikačná príručka spisovnej slovenčiny,
 • Grammatica Slavica (Slovenská gramatika): opis gramatických pravidiel.
 • Slovár slowenskí, česko - latinsko - nemecko – uherskí,
 • Etymológia slovanských slov (Etymologia vocum slavicarum),

ZNAKY BERNOLÁKOVČINY:

 • fonetický pravopis: píše sa iba i, í (y, ý nie je) - pravidlo „Píš, ako počuješ.“,
 • použil aj stredoslovenské prvky (ide najmä o ď, ť, ň, ľ),
 • každé podstatné meno sa píše s veľkým písmenom (Woda, Zima),
 • mäkkosť ď, ť, ň, ľ sa vždy označuje (Kňižki, rozľičních),
 • hláska j sa píše ako g (gazik),
 • dvojité w sa píše ako v,
 • neexistujú dvojhlásky (posilagú, Rečám),
 • predložky s a z sa píšu podľa výslovnosti (s Kaplnki, z Adamom),
 • zavádza sa spoluhlásková skupina šč (ešče, púščať)

Bernolákov spisovný jazyk šírili:

 • Juraj Fándly- Dúverná Zmlúva mezi Mňíchom a Diáblom (štýl populárno-vedecký)
 • Ján Hollý- eposy z dejín Slovákov, Selanky (štýl literárno-umelecký).

 

UKÁŽKY BERNOLÁKOVČINY:

Miľí Slowáci! chceťeľi mať, w budúcich Stoľetách našého Národu chwáľitebné, a pamatliwé Méno, pre toto, a pre Sláwu geho, eščš wás gednúc láskawe, srdečne napomínám: podľa možného Spúsobu dopomahagťe k Tlačeňú našínskích Kňích; gako gá wám s túto mogú Prácú, a Radú dobre pragem, tak wi z wašého Srdca mogému zdrawí...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019