Modálna stavba viet (vety podľa obsahu)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 218 slov
Počet zobrazení: 5 101
Tlačení: 333
Uložení: 300

Modálna stavba viet (vety podľa obsahu)

Modálnosť: Spôsob vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti.

Rozlišujú sa tri druhy modálnosti: 

  1. postojová modálnosť,
  2. istotná modálnosť,
  3. vôľová (voluntatívna) modálnosť. 

POSTOJOVÁ MODÁLNOSŤ: je základným modálnym typom. Má ju každá veta.

  1. OZNAMOVACIE (ENUNCIATÍVNE) VETY: správu, informácia. Na konci sa píše bodka.

Zajtra sa stretneme. Prídem. Prišiel by som. Kone by pili. Tak ja by som už šiel.

  1. OPYTOVACIE (INTEROGATÍVNE) VETY: Na konci sa píše otáznik.
  • Zisťovacie opytovacie vety: zistenie istoty informácie. Odpoveď je ÁNO – NIE.
  • Doplňovacie opytovacie vety: žiadosť o doplnenie časti informácie (obsahujú opytovacie zámeno - kto, čo...). Čo odo mňa chcete? 
  1. ROZKAZOVACIE (IMPERATÍVNE) VETY: prejavenie vôle hovoriaceho, ktorý rozkazuje počúvajúcemu, aby niečo robil alebo nerobil. Označuje sa výkričníkom.
  1. ŽELACIE VETY: hovoriaci vyjadruje vôľu zmiešanú s citom. K želacím vetám patria aj pozdravy, kliatby, zariekania a pod. Môže končiť výkričníkom.

Želania: Mali by sme ostať. Keby prišiel. Pozdravy: Dobrý deň. Dobrý večer. Šťastlivú cestu. Ahoj! Dovi! Kliatby: Sto striel! Paru nech to tlačí! Do paroma! 

ISTOTNÁ (PERSUAZÍVNA) MODÁLNOSŤ: veta obsahuje hodnotiace častice.

  • zaujatie postoja hodnotiacimi slovami (hodnotiace častice: iste, akiste, zaiste, doista, podistým, zrejme, asi, azda, možno, (na)ozaj, sotva) - oznamovacia alebo opytovacia veta.

Azda ju len pustia.(Tajovský)

VÔĽOVÁ (VOLUNTATÍVNA) MODÁLNOSŤ

Voluntatívnu modálnosť má veta, ktorá obsahuje modálne slovesá (musieť, chcieť, môcť, mať smieť, dať, nechať) alebo modálne príslovky (treba - netreba, možno-nemožno, hodno - nehodno, slobodno).

Musime konečne začať. Mám doma robotu. Načim sa dať do robote

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.194