Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 94 slov
Počet zobrazení: 7 540
Tlačení: 364
Uložení: 405

Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY: veta, odsek, text, kapitola, diel.

TITULOK: nadpis – poskytuje prvú informáciu o obsahu textu => upútať, vzbudiť záujem (využitie elipsy; inverzie (obrátený slovosled); krátkych otázok, holých viet).

TEXTcelistvý jazyk. útvar, pomocou ktorého sa realizuje ľudská komunikácia. Tvorí sa spájaním viet, medzi ktorými je istá nadväznosť => Vety sú pospájané textovými prostriedkami (konektormi)

KONEKTORY:

  1. obsahové prostriedky (téma prejavu)
  2. jazykové prostriedky (fonetické, morfologické, syntaktické)
  3. mimojazykové prostriedky (mimika, gestá, pohyby tela, situácia, ...)

ODSEK: vyššia textová jednotka než vetavýznamovo ucelená jednotka, vyznačuje sa graficky

VETOSLED: na poradie viet vplýva najmä významový činiteľ

Priraďovacie súvetie

Podraďovacie súvetie

zlučovacie súvetie: následnosť deja

stupňovacie súvetie

VV prívlastková – stojí za substantívom z HV

 


Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014