8. Spojky – Konjukcie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 103 slov
Počet zobrazení: 1 417
Tlačení: 138
Uložení: 126

Spojky – Konjukcie

-neohyb., neplnovýz. slov. druh, nemajú vetnočlenskú platnosť
-spojky delíme: 
1) priraďovacie – spájajú rovnocenné slová alebo vety
  a. zlučovacie (a, i, aj, ani, či, ...)
  b. stupňovacie (ba, ba aj, nielen, ale aj, ...)
  c. odporovacie (ale, no, ...)
  d. vylučovacie (alebo, buď, ...)
  e. dôvodové (veď, však, aj tak, i to, predsa, ...)
  f. dôsledkové (preto, zato, tak, teda, a preto, a tak, ...)
2) podraďovacie – vždy píšeme čiarku
  a. vlastné (keď, aby, že, pretože, ...)
  b. spájacie – vzťažné zámená (kto, ktorý/á/é, aký, ako, kde, ...)
 
Spojky v texte signalizujú predovšetkým súdržnosť, súvislosť a spojitosť textu. Najmenší počet spojok je v poetických textoch, relatívne najviac ich je v náučných odborných textoch, najviac frekventovaná spojka v slovenčine je spojka a a podraďovacia spojka že.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Slovné druhy v slovenskom jazyku, rozdelenie podľa ohybnosti, plnovýznamovosti a vetnočlenskej platnosti

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024