8. Spojky – Konjukcie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 103 slov
Počet zobrazení: 2 087
Tlačení: 206
Uložení: 190

Spojky – Konjukcie

-neohyb., neplnovýz. slov. druh, nemajú vetnočlenskú platnosť
-spojky delíme: 
1) priraďovacie – spájajú rovnocenné slová alebo vety
  a. zlučovacie (a, i, aj, ani, či, ...)
  b. stupňovacie (ba, ba aj, nielen, ale aj, ...)
  c. odporovacie (ale, no, ...)
  d. vylučovacie (alebo, buď, ...)
  e. dôvodové (veď, však, aj tak, i to, predsa, ...)
  f. dôsledkové (preto, zato, tak, teda, a preto, a tak, ...)
2) podraďovacie – vždy píšeme čiarku
  a. vlastné (keď, aby, že, pretože, ...)
  b. spájacie – vzťažné zámená (kto, ktorý/á/é, aký, ako, kde, ...)
 
Spojky v texte signalizujú predovšetkým súdržnosť, súvislosť a spojitosť textu. Najmenší počet spojok je v poetických textoch, relatívne najviac ich je v náučných odborných textoch, najviac frekventovaná spojka v slovenčine je spojka a a podraďovacia spojka že.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033