Spôsoby obohacovania slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Larisa (17)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 25.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 167 slov
Počet zobrazení: 7 897
Tlačení: 332
Uložení: 466

Spôsoby obohacovania slovnej zásoby

- medzi základné spôsoby obohacovania slovnej zásoby patria: 

1. ODVODZOVANIE - k základovému slovu pridávame: a) príponu: riaditeľ, učiteľka, domček, papierik, bielidlo, Janík, jemne, milo, pomaly, páví, slovenský, matkin, otcov, ..... b) predponu: zaspievať, obísť, vymaľovať, prirobiť, precvičiť, napísať, pradedo, podpredseda, exposlanec, vicemiss, ..... c) predponou a príponou súčasne: námestie, nábrežie, pohorie, ...... d) bezpríponovo: skok, beh, hod, ......

2. SKLADANÍM - spojením dvoch plnovýznamových slov alebo slovotvorných základov: zemeguľa, ohňostroj, dejepis, zemepis, ..... 

3. SKRACOVANÍM a) skratky: str. , tzv. , napr. , t.j , a i. , č. , ....... b) iniciálové skratky: SNP, ZŠ, SND, PSČ, SR, ŠPZ, (neskloňujú sa, čítajú sa ako písmená v abecede) c) skratkové slová: SLOVNAFT, TANAP, PIENAP, NAPANT - skloňujú sa: v TANAPE, pri Slovnafte d) značky: m, l, kg, S, Au, Cu, Fe, Pa, ...... - daľšie spôsoby obohacovania slovnej zásoby: 

4. PRIBERANÍM CUDZÍCH SLOV: emancipácia, múzeum, idea, titul, nikel, poliklinika, demokracia, akcia, ...... 

5.PRENÁŠANÍM VÝZNAMU SLOV: slnko sa usmieva, púčiky jari, čítam Kukučína, ....... 

6. SPÁJANÍM SLOV DO VIACSLOVNÝCH POMENOVANÍ: občiansky preukaz, streliť capa 7.TVORENÍM JEDNOSLOVNÝCH POMENOVANÍ: občianku, minerálka, panelák, .......
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013