Ako vybrať správne zamestnanie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 10.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 037 slov
Počet zobrazení: 1 108
Tlačení: 63
Uložení: 69

Ako vybrať správne zamestnanie

Kde začať s výberom

Pred samotným výberom zamestnania by ste sa v prvom rade mali zamerať na analýzu seba samého a zhodnotiť svoje silné a slabé stránky. Stavať treba práve na tých silných a podľa nich si vyberať prácu v príslušnom obore. Dôležité je však uvedomiť si, že slabé stránky v jednej situácii môžu byť práve tými silnými v inej. „Ako sa hovorí o slonovi v porceláne. Jeho mohutnosť je v obchode s porcelánom slabá stránka, pri ťažbe dreva však je silnou. Osobnostná črta „detailista“ je niekedy na príťaž, naopak v mnohých situáciách žiadaná,“ hovorí Eva Uhríková. Preto je nutné poznať svoje kvality a porovnať ich vhodnosť s prostredím či oblasťou, v ktorej sa plánujete uplatniť. Dôležité je ujasniť si, čo chcete, na čo sa hodíte a v čom ste dobrý. „Primerané spoznanie a ohodnotenie seba zvyšuje zdravé sebavedomie a s tým aj pravdepodobnosť úspechu,“ hovorí Eva Uhríková . Nepleťte si to však s prílišnou suverenitou až arogantnosťou a precenením svojich kvalít.

Pri hľadaní svojho ďalšieho smerovania zvážte najmä:

 • Svoje znalosti získané počas štúdia a v praxi – pri hľadaní práce by ich mal potenciálnemu zamestnávateľovi dokazovať váš životopis
 • Zručnosti, praktické schopnosti a skúsenosti nad rámec teoretických vedomostí, ktoré ste nadobudli. Buďte pripravení, že počas hľadania práce si ich v spoločnostiach budú chcieť preverovať napr. na prípadových štúdiách či assessment centrách.
 • Prístup a vnútorná motivácia. Vybrať by ste si mali povolanie, v ktorom vykonávate aktivity, ktoré vás bavia, chcete sa v nich ďalej posúvať aj niečo dokázať. Počas pohovorov sa vnútorná motivácia zisťuje najmä prostredníctvom psychodiagnostických testov.

„Podstatou je zameriavať sa a analyzovať činnosti, ktoré robím rád a dobre. Pozrieť sa na ne z hľadiska „prečo“. Aké motivačné faktory sú za nimi,“ objasňuje Eva Uhríková. Nesiľte sa do práce v obore, pre ktorý nemáte kompetencie. Ak ste napríklad dobrý obchodník a baví vás to, hľadajte si prácu obchodníka, nie manažéra. „V dnešnej dobe je veľa mladých vysoko postavených manažérov, ktorí majú medzi 30 - 35 rokmi takú zodpovednosť, že si nevedia rady a sú psychicky vyčerpaní. Ak môžem odporučiť, keď neviem čo chcem, hľadám asistentské pozície, kde sa môžem zorientovať v pracovnom prostredí a potom si vybrať kam ďalej," radí Lenka Zelingrová. V každom prípade to musí byť pozícia, kde sa ďalej rozvíjate a získavate zároveň prehľad, ktorý vám pomôže lepšie sa rozhodnúť.

Dnes už samozrejmosťou pri hľadaní práce by mali byť:

 • schopnosť reálne zhodnotiť svoje kvality, silné a slabé stránky
 • primerané nároky na zamestnávateľa a schopnosť prispôsobiť sa najmä pri hľadaní práce bez praxe v prvom období s nižšou mzdou a nižšou pozíciou
 • počas štúdia získaná odborná prax
 • všeobecný rozhľad, najmä v obore, v ktorom sa chcete uplatniť
 • očakávania a radosť z budúcej práce
 • nebojácnosť i v prípade nedostatku skúseností, zdravé sebavedomie
 • snaha získať zamestnanie, kde sa niečo naučíte
 • schopnosť rozvíjať sa
 • primeraná priebojnosť

Odborné poradenstvo

„Poznať seba samého nie je jednoduché. Je ľahšie, keď nás týmto procesom niekto sprevádza. Možnosť prebrať to s niekým nestranným, skúseným, nazrieť z iného pohľadu rozširuje možnosti,“ tvrdí Eva Uhríková. Ak sa neviete sami rozhodnúť, ktorým smerom sa vybrať, obráťte sa na odborníkov, ktorí sa venujú kariérnemu poradenstvu.

 • Pomôcť môžu kariérni poradcovia a personálno-poradenské spoločnosti, kde vám urobia osobnostné, motivačné, záujmové testy, testy schopností, osobnostné dotazníky či analýzu kompetencií a interpretujú vám zistené výsledky. Takéto testy pomáhajú pomenovať a zmerať jednotlivé kompetencie človeka a ich pomerom navzájom k sebe vykreslia osobnostný a kompetenčný profil človeka. Interpretácia výsledkov vám pomôže zorientovať sa vo svojich predpokladoch a reálnych možnostiach na trhu práce. Kariérne testy si môžete urobiť u psychológov aj kariérnych poradcov alebo za poplatok využiť kompletné poradenstvo v niektorej personálno-poradenskej spoločnosti. Kariérni poradcovia pomáhajú najmä s identifikáciou a ujasnením si očakávaní. Konkrétne očakávania sú otázkou priorít jednotlivcov, v ostatných oblastiach však treba vedieť tolerovať odlišnosti. Služby kariérnych poradcov sú v zahraničí viac doceňované a využívané, ako u nás. „Napríklad vo Švajčiarsku je bežné aj u dospelej populácie obrátiť sa na odborníkov s otázkou vhodného povolania. U nás má tradíciu poradenstvo profesijnej orientácie v školskom systéme a pre nezamestnaných na úradoch práce. Formujú sa kariérne centrá pri vysokých školách a tiež už vstupujú na trh aj kouči a kariérni poradcovia v súkromnej praxi,“ hovorí Eva Uhríková.
 • Psychológovia v pedagogicko-psychologických poradniach - majú metodiky, ako zistiť osobnostný a záujmový profil človeka a usmerniť ho na rozvíjanie svojich predpokladov. Psychodiagnostické testy, ktoré vám môžu urobiť, trvajú dlhšie a odhalia vám viac informácií. Mal by to byť doplnkový zdroj informácií o sebe samom, s ktorými budete ďalej pracovať.
 • Kariérny koučing – účinné vedenie vhodnými otázkami. Je najlepšou voľbou, ak si človek potrebuje urobiť „jasno“.
 • Mentoring – Rady, informácie a skúsenosti od ľudí, ktorí danú profesiu už robili.
 • Trainee programy vo firmách - umožňujú mladým ľuďom vyskúšať si v danej spoločnosti rôzne pozície od personalistiky až po finančný manažment, aby našli to, čo im vyhovuje najviac.
 • Úrady práce

Sen o jednote medzi životom a prácou

Existuje 5 úrovní spokojnosti s prácou:

 • 1-hviezdičková práca – „Prežívam svoju prácu a pracujem, aby som prežil.“ Nie je to žiadna hanba. Všetci sa môžeme dostať do situácií, v ktorých sme nútení prijať najbližšie sa ponúkajúcu prácu, aby sme zarobili na naše prežitie. Niekedy je aj obdobie, keď začíname v novej práci, obzvlášť namáhavé. Prvé dni len prežívame, neskôr nám začne práca robiť radosť.
 • 2-hviezdičková práca – „Zariadil som sa - mám prácu a skutočný život je počas dovolenky.“ Tu končí väčšina ľudí. Samozrejme sa môžeme zariadiť lepšie alebo horšie. No aj u ľudí, ktorí sa zariadili dobre je háčik: nevedia si často ani predstaviť, že práca by mohla byť aj niečo iné, než nevyhnutné zlo.
 • 3-hviezdičková práca – „Robím si svoju prácu celkom dobre a mám ju viac menej rád.“ Tu už ide viac o kvalitu. Takíto ľudia sú naozaj dobrí v tom, čo robia a baví ich to. Ak patríte k tejto kategórii, ste v hornej tretine trhu práce.
 • 4-hviezdičková práca - „Moja práca a osobnosť sú prepojené. Rastiem do nej a vďaka nej.“ Tu sa práca stáva životným umením. Činnosť už nesúvisí len s vašimi schopnosťami a záľubami. Vystupuje do popredia vaša jedinečná podstata a vaša osobnosť rastie s výzvami. Kultiváciu činností či remesla k životnému umeniu môžeme pozorovať vo všetkých kultúrach aj dobách. Vo všeobecnosti však u našich oficiálnych vzdelaní a individuálnych rozhodnutí o životnom smerovaní, táto hodnota jednoznačne zaostáva.
 • 5-hviezdičková práca - „Robím to, čo som. Nepociťujem to často ani ako prácu.“ Tu už vlastne ani nejde o prácu. Stala sa súčasťou osobnosti. Nie je rozdiel medzi prácou a neprácou, jednoducho žijeme. (Keby sme sa spýtali jablone, či je ťažké rodiť jablká, tak by sa asi čudovala. Jabloň nebude „produkciu“ jabĺk prežívať ako prácu. Ich plodenie je jednoducho prirodzeným vyjadrením jej bytia. Ale ak by sa s námahou a bez nejakého väčšieho úspechu pokúšala vyrábať broskyne, mala by určite pocit ťažkej driny).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#diskusný príspevok najdôležitejšie povolanie #zamestnanie #čo je to zamestnanie #najdôležitejšie zamestnanie


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021