Čo je motivačný list a čo by mal obsahovať

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kajka (23)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 10.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 460 slov
Počet zobrazení: 1 095
Tlačení: 31
Uložení: 32

Čo je motivačný list a čo by mal obsahovať

Čo je motivačný list

„Motivačný list je krátky popis o dôvodoch, prečo má kandidát záujem pracovať pre danú spoločnosť a na danú pozíciu. Tu môže kandidát vyjadriť to, čo sa v CV nedá a zaujať týmto popisom samotného zamestnávateľa,“ vysvetľuje zmysel motivačného listu Lenka Dúšková.

Pre motivačný list sa udomácnil aj názov sprievodný list. Zatiaľ čo jedno všeobecné CV kandidáti často krát používajú na každú pozíciu, motivačný list musí byť originálom pre každú pozíciu. Mal by byť akýmsi prepojením medzi životopisom a pracovnou pozíciou. „Ak sa mi dostanú do rúk dvaja, prípadne traja zaujímaví kandidáti a ja mám priestor pozvať si maximálne jedného až dvoch, vtedy si veľmi detailne a niekoľkokrát čítam motivačné listy a rozhodujem sa na základe nich,“ hovorí Lenka Dúšková a dodáva: „Kandidát nemusí vedieť, kto všetko bude jeho sprievodný list hodnotiť. Prechádza rukami recruitera v personálke, rukami personalistu v internom HR oddelení a dostáva sa až do rúk budúceho priameho nadriadeného.“

Sprievodný list do veľkej miery charakterizuje aj samotného človeka. O človeku, ktorý napíše trojriadkový stručný motivačný list sa dá predpokladať, že sa nebude hodiť na kreatívnu pozíciu, na rozdiel od kandidáta, ktorý napíše list na celú stranu, využíva v ňom veľké množstvo umeleckých prostriedkov a keď ho čítate, máte pocit, že čítate literárne dielo. Ani jeden spôsob však nemusí byť zlý, závisí od pozície, na ktorú sa daný kandidát hlási.

Písať motivačný list má zmysel, ak sa hlásite na pozíciu do konkrétnej firmy. Ak je však pozícia ponúkaná cez personálnu agentúru, nemusíte ani strácať čas, pretože pracovníci personálnych agentúr zväčša nestrácajú čas ich čítaním. V takom prípade stačí v tele mailu vysvetliť stručne, prečo sa hlásite na danú pozíciu. Ak je motivačný list predsa len ich požiadavkou, mal by sa skôr týkať dôvodov, pre ktoré ste sa rozhodli pracovať na danej pozícii, nie v danej spoločnosti, keďže zväčša sa názov spoločnosti, pre ktorú máte pracovať ani na začiatku nedozviete.

Nemýľte si motivačný list so žiadosťou o zamestnanie.

  • Žiadosť o zamestnanie má informovať potenciálneho zamestnávateľa o tom, o akú pozíciu prejavujete záujem. Má veľmi stručnú a jasnú formuláciu.
  • „V motivačnom liste je formou rozprávania uvádzaný dôvod záujmu pracovať v danej spoločnosti, na danej pozícii a uvádza relevantné skúsenosti korešpondujúce s požiadavkami na pozíciu,“ objasňuje Lenka Dúšková.

Čo by mal obsahovať motivačný list

  • kontaktné údaje adresáta: meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu
  • dôvody záujmu pracovať v danej spoločnosti
  • dôvody záujmu o konkrétnu pozíciu
  • vymenovanie splnených kritérií z hľadiska požiadaviek na pozíciu
  • schopnosti, ktoré môže poskytnúť, čím vie byť prínosom pre spoločnosť
  • termín možného nástupu
  • poďakovanie za pozornosť a spätnú väzbu

Dôvody záujmu pracovať v danej spoločnosti by mali tvoriť asi 10% obsahu listu, rovnako ako aj dôvody záujmu o konkrétnu pozíciu. Väčší význam majú splnené kritéria z hľadiska požiadaviek na pozíciu a schopnosti, ktoré môže kandidát poskytnúť, čím vie byť prínosom pre spoločnosť, z ktorého každé by malo tvoriť asi 30% obsahu. Zvyšných 20% zostáva pre všetky ostatné informácie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#list #motivačný líst #sprievodný list #motivačný list dofe #motivačný list maser

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016