Opisný slohový postup – žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 1 890
Tlačení: 100
Uložení: 88

Opisný slohový postup

Sústreďuje sa na vymenovanie znakov a vlastností osôb, predmetov a javov alebo následnosť činností. Vymenúva ale nevysvetľuje. Má tradičné členenie na úvod, jadro a záver. Poradie komponentov sa väčšinou môže meniť (okrem návodu alebo opisu pracovnej činnosti), no napriek tomu je potrebné zachovať logickú postupnosť. (zhoda nadol)

Druhy opisu

 • podľa výberu jazykových prostriedkov
  • statický
   • opis osoby, predmetu, javu
   • využíva podstatné a prídavné mená
   • má jednoduché vety a súvetia
   • kompozícia: úvod (predstaviť, priblížiť), jadro (vyjadrovanie znakov, vlastností, logický postup) a záver (zhrnutie, zdôraznenie dominantných znakov, zaujímavostí pozorovaného predmetu)
  • dynamický
   • najčastejšie opis pracovnej činnosti
   • využíva slovesá
   • umelecké vyjadrovacie prostriedky
   • opis búrky, povodne, vojny
  • podľa osobného postoja autora
   • objektívny – recept
   • subjektívny – opis osoby
  • podľa zaradenosti do štýlov
   • jednoduchý v hovorom štýle (napr. opis pekného kabáta)
   • umelecký (náladový) využíva výrazové prostriedky lyriky (metafora, personifikácia, epitetá…), je súčasťou literárnych diel
   • odborný –opis sa nachádza v odbornom štýle, je často súčasťou výkladu, využíva odborné termíny, často ho doplňujú nákresy, tabuľky schémy

Charakteristika

Je druh opisu, ktorý zachytáva základné, typické (vnútorné) znaky predmetu. Charakteristika osoby zachytáva okrem typických vonkajších znakov aj povahové, morálne vlastnosti.

Druhy charakteristiky:

 • priama – vymenúva priamo vlastnosti (je čestný, miluje a ctí si svojich rodičov, pracuje od rána do noci…)
 • nepriama – vlastnosť postavy vyplynie z konania (autor nemusí povedať, že postava je lenivá, ale v deji bude iba polihovať, nič nerobí)
 • individuálna – charakteristika jednej osoby
 • skupinová – charakteristika skupiny
 • porovnávacia – charakteristika najmenej dvoch postáv tak, že vlastnosti jednej osoby porovnávame s vlastnosťami tej druhej
 • umelecká – autor opisuje postavu zo svojho pohľadu, subjektívne hodnotí jej vlastnosti alebo správanie, používa napr. hyperbolu - preháňa isté vlastnosti
 • administratívna – autor bez zaujatia, objektívne opisuje kladné a záporné vlastnosti, sústreďuje sa na pracovnú oblasť

Útvary opisného SP: opis, charakteristika, posudok, návod, recept

Kompozícia útvarov opisného SP: prevažuje trojčlenné členenie na úvod, jadro a záver

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018