Ústne útvary pracovnej komunikácie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 1 953
Tlačení: 82
Uložení: 74

Ústne útvary pracovnej komunikácie

 • administratívny referát (správa o činnosti)
 • diskusný príspevok

Diskusný príspevok – v spoločensko-politickej a pracovnej komunikačnej sfére je oveľa jednoduchší ako vedecký diskusný príspevok

 • diskutérovi stačí vyjadriť svoju mienku o prerokovanej veci, nesúhlas alebo súhlas
 • svoj názor môže podporiť argumentmi (napr. citovaním právnickej alebo odbornej literatúry..)
 • môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach atď.
 • keby však upozorňoval na zlú prácu, musí svoje tvrdenie podložiť dôkazom (uviesť príklad, svedka…)
 • diskutujúci má dodržať program schôdze a diskutovať len o tom, čo je na programe
 • diskusný príspevok patrí medzi subjektívne slohové útvary, prejavuje sa to používaním slovesa v 1. osobe singuláru (ja si myslím, ja sa domnievam…)
 • ak hovoríme o skupine ľudí, musíme mať od nich poverenie (napr. uznesenie) a vprvej časti musíme publiku povedať, za koho hovoríme
 • diskusný príspevok je hybridný slohový úvrat

Kompozícia diskusného príspevku

 1. oslovenie
 2. uvedenie problematiky – nadviazanie na tému, vlastný návrh, argumentácia
 3. Zhrnutie
 4. Poďakovanie za pozornosť

Využitie znakov rôznych jazykových štýlov v diskusnom príspevku:

 1. Znaky administratívneho náučného štýlu
 • termíny a kancelarizmy (podpisová akcia, výrobca)
 • výpočet (vplyv informačného slohového postupu)
 1. Znaky umeleckého hovorového štýlu
 • expresívnosť textu, hyperbola (zveličovanie)
 • frazeologizmy
 • antonymá
 • pestrá modalita viet (bodka, výkričník, tri bodky…)
 • opakovacie figúry

Správa o činnosti za isté obdobie (napr. za rok) je prehľadom aktivít organizácie alebo inštitúcie

 • informuje o tom, ako sa splnia stanovené úlohy, základom je výpočet faktov
 • ak je určená na ústne prednesenie, ide o administratívny referát, ktorý sa informatívnosťou, jasnosťou a neutrálnosťou radí medzi útvary administratívneho štýlu, ale zároveň má znaky rečníckeho náučného štýlu
 • zo slohových postupov využívame hlavne informačný (napr. zameniteľnosť

komponentov textu) a výkladový slohový postup (napr. vyjadrenie vďaky)

Kompozícia správy o činnosti

 1. Úvod – pomenovanie organizácie a obdobia, za ktoré sa správa podáva
 2. Jadro – výpočet aktivít, v hodnotiacom referáte i klady a zápory
 3. Záver – vyslovenie spokojnosti, výzva, poďakovanie, želanie úspechov a pod.

Rozlišujeme:

 1. Referát
 • problematika v celej šírke (napr. činnosť organizácie za rok)
 1. Koreferát
 • spracovanie jednej časti činnosti organizácie (napr. čerpanie financií za kalendárny rok)
 1. Diskusný príspevok
 • vlastný názor na to, čo odznelo v referáte alebo diskusii
 1. Správa o činnosti
 • výpočet aktivít organizácie alebo tímu za isté obdobie
 1. Správa
 • informácia o tom čo už bolo (napr. novinárska správa)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021