Kodifikácie slovenského jazyka – Bernolák, Štúr, Hatala

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 227 slov
Počet zobrazení: 3 751
Tlačení: 264
Uložení: 222

Kodifikácie slovenského jazyka – Bernolák, Štúr, Hatala

 • Spoločensky záväzné pravidlá správania sa označujú ako normy. Uzákoňovanie jazykových noriem sa nazýva kodifikácia. Normy platné v spisovnej slovenčine sú formulované v rozličných príručkách (napr. v Pravidlách slovenského pravopisu, v Pravidlách slovenskej výslovnosti)...

Anton Bernolák - 1787

 • Uzákonil prvý slovenský spisovný jazyk (PRVÁ KODIFIKÁCIA), za základ zobral západoslovenské nárečie, a to reč vzdelancov Trnavskej univerzity a prvky z rodnej Slanice, pravopis bol fonetický (píš ako počuješ).
 • Bernolákovčina nepoznala y (ypsilon) a všetky mäkké spoluhlásky sa označovali mäkčeňom.
 • Tvorba: Gramatica Slávica, Jazykovednokrytická rozprava o slovenských písmenách, Slowár slovenský - česko - latinsko - nemecko - uhorský

Ľudovít Štúr – 1848

 • V roku 1843 na Hurbanovej fare v Hlbokom Hurban, Hodža a Štúr, po predchádzajúcom dohovore s Hollým na Dobrej Vode, uzákonili stredoslovenské nárečie ako spisovnú slovenčinu. (DRUHÁ KODIFIKÁCIA)
 • Potom vychádza Almanach Nitra – druhý ročník, je to prvá kniha napísaná štúrovčinou.
 • Odôvodnenie uzákonenia spisovnej slovenčiny:
  a) je to reč zo života do spisov uvedená
  b) kmeňovitosť slovanských národov – každý kmeň má právo rozvíjať kultúru vo svojom nárečí
  c) povinnosť voči slovenskému národu
  d) odlišnosť slovenčiny od češtiny
  e) slovenčina je čistá, bohatá, plnozvučná è zaslúži si byť jazykom
 • Diela: Nárečia slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Náuka o reči slovenskej, spis: Slovanstvo a svet, O národných piesňach a povestiach slovanských, Hlas proti hlasom

Martin Hatala

 • Skúmal najmä hláskoslovie a skladbu.
 • Bol spoluautorom Krátkej mluvnice slovenskej (1852), ktorou sa kodifikovala dnešná podoba spisovnej slovenčiny. 
 • vyložil potrebu zaviesť ypsilon do slovenského pravopisného systému
 • preberajú jednotlivé slovné druhy, ich význam, tvorenie a ohýbanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Kodifikácie slovenského jazyka – Bernolák, Štúr, Hatala

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015