Publicistický štýl a jeho žánre - maturitná otázka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 341 slov
Počet zobrazení: 3 493
Tlačení: 141
Uložení: 144

Publicistický štýl a jeho žánre

Publicistický štýl – subjektívno-objektívny štýl; uplatňuje sa vo sfére žurnalistickej (novinárskej) komunikácie; cieľom je prinášať informácie o aktuálnych udalostiach, poúčať, ovplyvňovať, presviedčať a získavať pre svoj názor čitateľskú verejnosť; publicistický štýl na rozdiel od odborného štýlu prispôsobuje náročnosť obsahu a formy priemernej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva; musí zabezpečiť všeobecnú zrozumiteľnosť textov, čo nie je podmienkou v náučnom štýle

Využíva: 

 • informačný slohový postup – správa, interview atď.
 • náučný slohový postup – úvodník, recenzia atď.
 • úvahový slohový postup – komentár, glosa atď.
 • rozprávací slohový postup – len fejtón
 • opisný slohový postup – reportáž

Je hybridným štýlom, pretože využíva výrazové prostriedky náučného, umeleckého, hovorového štýlu.

Základné znaky:

 • písomnosť – nedostatok spätnej väzby; členenie textu na titulok, nadtitulok; absencia mimojazykových prostriedkov; pasívne konštrukcie, polovetné konštrukcie; malá frekvencia spojky
 • verejnosť – všeobecná zrozumiteľnosť textov; všeobecný adresát, masmediálny priestor; gramatická nenáročnosť vety, tvarov; jazyková stereotypnosť napr. správ; zaokrúhľovanie číselných údajov; sloveso v tvare 1.os.pl.
 • variabilnosť – bohatstvo tém, kompozičná pestrosť, pestrosť útvarov; málo opakujúcich sa slov
 • aktualizovanosť – presvedčivý a pútavý obsah; nevšedné vyjadrovanie – Hotovosť v pohotovosti; prezentácia individuálneho štýlu, hlavne v komentári; neologizmy – módne slová – predvstupové očakávania, ošetriť zákonom; metafory – strhol vedenie na našu stranu; hyperbola – patrí nám svet

Druhy útvarov:

 • spravodajské útvary – správa, interview, riport, komuniké atď. Sú ovplyvnené administratívnym štýlom a informačným slohovým postupom.
 • analytické útvary – úvodník, komentár, recenzia, posudok. Sú ovplyvnené náučným štýlom a výkladovým slohovým postupom.
 • beletristické útvary – reportáž (vplyv opisného slohového postupu), fejtón (vplyv rozprávacieho slohového postupu. Sú ovplyvnené umeleckým štýlom.

Spravodajské:

Správa – je najstručnejší opis udalostí, nevynecháva sa žiaden dôležitý fakt, dôležitý je titulok musí obsahovať celú správu

Rozšírená správa – informuje z akého mesta je správa poslaná, titulok priláka pozornosť, nadtitulok podáva stručnú informáciu

Referát – je súhrnná informácia o istom podujatí, diele

 • úvod = naznačenie obsahu a cieľu,
 • jadro = informácie usporiadané do odsekov,
 • záver = zhodnotenie, výzva

Interview – je rozhovor s nejakou osobnosťou, skladá sa z titulku, otázok a odpovedí

Analytické:

Úvodník – hovorí o probléme dňa a píše sa na prvú stranu

Komentár – vykladá alebo naznačuje nejaké fakty ktoré vidí

Glosa – je vtipná, ironická poznámka na nejakú udalosť

Beletristické:

Reportáž – opisuje prostredie, ľudí a približuje atmosféru

Riport – novinár ako očitý svedok podáva informácie z nejakej udalosti

Fejtón – je duchaplné a vtipné rozprávanie o nejakom probléme

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.121