Rozprávací slohový postup znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 476 slov
Počet zobrazení: 4 054
Tlačení: 175
Uložení: 167

Rozprávací slohový postup

Rozprávací slohový postup – ide o sprostredkovanie (zachytenie) udalosti, zážitku, príbehu s dôrazom na dej a časovú postupnosť

Uplatňuje sa v:

 • umeleckom štýle – román, novela, poviedka, rozprávka, povesť, báj, dráma, atď.
 • publicistickom štýle – reportáž, fejtón
 • hovorovom štýle

Umelecké rozprávanie – využíva dramatické stupňovanie:

 • úvod (expozícia)
 • zápletka (konflikt)
 • zauzľovanie deja (kolízia)
 • vyvrcholenie deja (kríza)
 • obrat deja (peripetia)
 • rozuzlenie (záver)

Umelecké rozprávanie sa člení na pásmo rozprávača a pásmo postáv.

Rozprávač v rozprávaní môže byť:

 • autorský – vševediaci, v 3.os.sg.
 • personálny – vševediaci, ale sústreďuje sa zvyčajne len na jednu osobu, v 3.os.sg. (on-rozprávanie)
 • priamy – úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela, v 1.os.sg.

V pásme postáv sa nachádza:

 • replika –prehovor jednej postavy v dialógu
 • monológ – neprerušovaný prejav jednej postavy
 • vnútorný monológ – myslený prehovor postavy
 • dialóg – rozhovor najmenej dvoch postáv, ktorých repliky sa striedajú; repliky dialógu sa zapisujú priamou rečou

Autorská reč:

 • autor sa stotožňuje s rozprávačom rozvíja príbeh, komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv, zobrazuje prostredie
 • používa aj opis, charakteristiku, úvahu
 • je v spisovnom jazyku v 1. alebo 3.osobe množného čísla

Reč postáv:

 • je prostriedok ktorým autor dramatizuje, oživuje rozprávanie
 • realizuje sa dialógom – rozhovor 2 alebo viacerých osôb
 • jedna časť dialógu sa nazýva replika a vyjadruje sa priamou rečou

Funkcie dialógu:

 • rozvíjať príbeh
 • stupňovať konflikt
 • charakterizovať postavy

Poznáme dialógy:

 • symetrický dialóg – repliky sa striedajú A,B
 • asymetrický dialóg – je prerušovaný autorskou rečou alebo vnútornou rečou postáv = vnútorný monológ
 • nevlastná priama reč – slúži na vyjadrenie vnútornej reči postáv; formálne sa autorská reč neoddeľuje od reči postavy, je písaná bez úvodzoviek (napr. Prečo ani mňa nepozvali, rozhnevala sa Eva.)
 • polopriama reč – zachytáva vnútorný dialóg postavy, zachytí presne čo povedala iná osoba, ale na rozdiel od priamej reči nepoužíva úvodzovky a autor aj v citovanej vete používa 3.osobu (napr. Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju nepozvali?)
 • nepriama reč – autor sám prerozpráva, čo povedala iná osoba (napr. Povedal Imrovi, aby nebláznil.) 

Dramatizujúce jazykové prostriedky:

 • krátke vety – Vyskočiť. Na zem. Vyskočiť. Na zem.
 • nedokončené vety – Keby Marta naozaj chcela...
 • historický prézent – použitie prítomného času namiesto minulého času – Vyskočil zo stoličky a pomaly sa k nemu približuje.

Rozlišujeme 3 základné druhy úvodov:

 • expozícia – úvodný opis prostredia
 • in medias res – vpadnutie priamo do deja
 • retrospektíva – pohľad naspäť

Kompozičné postupy:

 • chronologický – postupná dejová línia v slede, ako išli udalosti za sebou
 • retrospektívny – dej sa odohráva pospiatky; poslucháč vie, ako sa príbeh skončil, ale nevie, čo všetko sa predtým odohralo (detektívky)
 • paralelný – 2 alebo aj viac dejov sa odohráva súbežne; a to buď samostatne, alebo sa môžu preplietať (Vojna a mier)
 • rámcový – veľmi starý; podstatou je, že sa do rozprávania postavy (alebo viacerých osôb) prvého príbehu vkladajú postupne ďalšie príbehy, ktoré sú vlastne novými celkom samostatnými poviedkami (Tisíc a jedna noc, Dekameron)
 • retardačný – základná dejová línia môže byť prerušená, keď do deja vstupuje nová osoba alebo je doprostred príbehu zaradená napr. úvaha, vykresľovanie krajiny, opis ... (Chrám matky Božej v Paríži)
 • reťazový – na 1 udalosť nadväzujú mnohé nové udalosti, pričom väzby medzi nimi sú dosť uvoľnené a neraz ich spája len postava hlavného hrdinu (Osudy dobrého vojáka Švejka, Gróf Monte Christo). Častým prostriedkom je tu tzv. falošné rozuzlenie – čitateľ má v istej chvíli dojem, že jeden z príbehov sa už skončil, ale zakrátko sa ukáže, že sa mýlil, rozprávanie príbehu bolo len prerušené.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011