Klasifikácia jazykov, príbuznosť slovenčiny a češtiny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 256 slov
Počet zobrazení: 1 943
Tlačení: 111
Uložení: 105

Klasifikácia jazykov, príbuznosť slovenčiny a češtiny

Indoeurópske jazyky

Ďalším vývinom sa z indoeurópskeho prajazyka vytvorili skupiny indoeurópskych jazykov.

V súčasnosti máme na svete asi 5600 jazykov, z toho iba 500 je všeobecne známych a doteraz presne opísaných.

Rozdelenie indoeurópskych jazykov:

 1. Baltské – litovčina
 2. Germánske – AJ, NJ, dánčina, islandčina
 3. Románske – francúzština, taliančina, španielčina, latinčina
 4. Keltské – írčina, rumunčina
 5. Grécky jazyk
 6. Indické – hindčina
 7. Iránske – rómčina, perzština

Slovanské jazyky:

 • západoslovanské
  • slovenčina
  • čeština
  • dolná a horná lužičtina – Lužický Srbi v NDR (Nemecko) v meste Cottbus (základná organizácia – Domovina, ktorej znak je LIPA)
  • poľština
 • východoslovanské
  • bieloruština
  • ruština
  • ukrajinčina
 • južnoslovanské
  • bulharčina
  • macedónčina
  • srbčina
  • chorvátčina
  • slovinčina

Základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

Slovenčina a čeština sa vyvinuli z prazápadoslovanských nárečí. Majú niektoré spoločné znaky, ale tiež množstvo odlišností v jednotlivých jazykových rovinách.

Hláskovanie a výslovnosť:

 • Slovenčina nemá české ř, ě, ů (moře – more, děti – deti, dům – dom).
 • V češtine neexistujú slovenské ä, ia, ie, iu, ô, ľ, ĺ, ŕ, dz, dž (päť – pět, žiak – žák, mlieko – mléko, cudziu – cizí, môj – můj, učiteľ – učitel, stĺp – sloup, vŕba – vrba).
 • V češtine je častejšie striedanie spoluhlások (ruka – ruce, noha – noze).
 • V češtine neplatí rytmický zákon (dávam – dávám, mliekareň – mlékárna).

Tvaroslovie:

 • Čeština používa vokatív (5.pád), kým v slovenčine zanikol a na oslovenie sa používa nominatív (pane profesore – pán profesor).
 • V češtine sú častejšie dvojtvary (datív singuláru: mužovi – muži). V akuzatíve a inštrumentáli plurálu mužských podstatných mien sú tvary hrdiny (hrdinov, hrdinami), hochy(chlapcov, chlapcami).
 • České slovesá majú dvojtvary (píšu / píši, kupuju / kupuji).

Slovná zásoba:

 • Niektoré české a slovenské slová sú celkom odlišné (pohádka – rozprávka, vesnice – dedina, kapusta – kel, čáp – bocian, zda – či, jenž – ktorý...).
 • Niektoré české slová sa vyskytujú v slovesnom nárečí, no majú odlišný význam (kmín / rasca – náreč. zlodej, statek / dobytok – náreč. statok).
 • Niektoré cudzie slová majú v češtine iný rod alebo iný prepis (varianta – variant, teze – téza).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033