Jazyk a jeho funkcie - maturitná téma

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 157 slov
Počet zobrazení: 4 910
Tlačení: 310
Uložení: 286

Jazyk a jeho funkcie

Jazyk je abstraktný systém znakov

Reč – konkrétne použitie jazyka

Jazykový znak:

 • Pojem – lexikálny význam
 • Objekt
 • Meno = znak (grafická alebo zraková podoba)

Jazyk môže byť:

 1. Prirodzený – vznikol počas historického vývoja národa
 2. Umelý – má ohraničenú platnosť, napr. esperanto
 3. Materinský – pre Slováka slovenský jazyk
 4. Úradný – slovenčina je úradný jazyk pre občana SR
 5. Cieľový – pre žiaka inej národnosti na SR
 6. Cudzí – slovenčina pre cudzinca

Funkcie jazyka:

dorozumievacia (komunikatívna) – vyjadrujeme svoje myšlienky, postoje, city a pocity
poznávacia – jazyk slúži ako nástroj myslenia
estetická funkcia – rozvíja estetické cítenie človeka
reprezentatívna – jazyk patrí k dôležitým znakom národa, ktorým sa vymedzuje od ostatných národov  
 • Spracovanie informácií
 • Informácia – správa obsahujúca nejaké údaje alebo ponaučenie
 • Zdroje informácií:
 1. Pamäť – najlepší zdroj informácií je zapamätávanie
 • Pri krátkodobom zapamätávaní zostanú informácie v pamäti krátko a potom z nej zmiznú, alebo prejdú do dlhodobej pamäti
 • Krátkodobá pamäť odráža vonkajšie javy, dlhodobá pamäť vyberá podstatné zložky javov a uchováva ich ako logicky spracované informácie
 • Spájanie informácií do pamäťových štruktúr sa nazýva integrácia informácií
 1. Informačný fond – organizovaný celok vzájomne zosúladených súborov zaznamenaných informácií
 • Môže byť:
 1. Písomný – zošity, lístočky
 2. Počítačový – notebooky, pc,
 3. Inštitucionalizované informačné systémy – knižnice, informačné strediská, vytlačené dokumenty, rozhlas, televízia, teletext...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025