Spracovanie informácií - maturitná téma

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 3 891
Tlačení: 181
Uložení: 172

Spracovanie informácií

 • Konspekt – výstižný prehľad, záznam (napr. z prednášky, referátu, publikácií). Pri konspektovaní sa snažíme zachytiť to, čo je podstatné a zachovať pritom logickú štruktúru. Myšlienky môžeme doslovne citovať alebo parafrázovať. Treba sa vyhnúť vedľajším informáciám, konspekt má byť výstižný a stručný. V konspekte sa môžu striedať celé vety s heslovitými časťami.
 • Osnova – súhrn, text spracovaný v bodoch. Stručné, menné vyjadrovanie.
 • Vedecká osnova – sočka. Číslovanie podkapitol
 • Tézy – zaznamenávanie systémom celých viet
 • Anotácia – stručná charakteristika obsahu dokumentu, prípadne doplnená údajmi o autorovi a o čitateľskom zameraní dokumentu. Informuje
 • Bibliografia - abecedný zoznam použitej a citovanej literatúry
 1. Bibliografický údaj – základná stavebná jednotka bibliografického popisu slúžiaca na identifikáciu dokumentu, t.j. základné informácie o jeho existencii, obsahu, prípadne určuje jeho miesto v systéme dokumentov a poznatkov
 2. Bibliografický záznam – usporiadaná množina bibliografických údajov a ďalších údajov, ktoré zahŕňajú obsah a formu dokumentu. Ide o základný bibliografický text, ktorý opisuje dokument, identifikuje ho, informuje o tom, kde sa nachádza, podáva informácie o jeho obsahu a zastupuje dokument.
 • Rešerš – výsledok informačného prieskumu, súpis záznamov dokumentov alebo ich častí vybraných podľa vecných a formálnych hľadísk (napr. podľa témy, obdobia vzniku, jazyka)
 • vyhľadanie, súhrn, prehľad poznatkov o danej téme
 • na objednávku vypracúvajú vedecké knižnice
 • Citácia – doslovné uvedenie časti písomného alebo ústneho prejavu. Ak autor vo svojej práci použije nejakú cudziu myšlienku, definíciu, atď., je povinný tento fakt dať na vedomie tým, že prostredníctvom bibliografického odkazu, resp. uvedením citácie pramenný materiál identifikuje. Citácia býva uvedená v úvodzovkách.
 • Parafráza – voľné spracovanie cudzej predlohy, témy, myšlienky, jej vyjadrenie iným spôsobom, vlastnými slovami. Môže mať vtipný podtext (Konzumujem, teda som)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019