Tvorenie slov - maturitná otázka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 457 slov
Počet zobrazení: 1 723
Tlačení: 67
Uložení: 53

Tvorenie slov

Tvorením nových slov sa obohacuje slovná zásoba. Tvoriť slová môžeme – odvodzovaním, skladaním, skracovaním.

ODVODZOVANIE:

Odvodzovanie – je najčastejší spôsob tvorenia slov

Odvodené slová – sa tvoria zo slov, ktoré nazývame základové slová 

 • napr.: Slovensko – slovenský (slovotvorná prípona)
 • historický – predhistorický (slovotvorná predpona)

Tvorba slov odvodzovaní:

 • bezpríponové tvorenie – základné slovo nepriberá žiadnu slovotvornú predponu alebo príponu, napr.: nastúpiť → nástup, letieť → let (týmto spôsob sa tvoria podstatné mená z predponových slovies, napr.: vyletieť – výlet, priletieť – prílet, zapadať – západ)
 • spájaním slovotvorného základu – slovotvorný základ je tá časť odvodeného slova, na ktorú sa pripája slovotvorná predpona alebo prípona
 • slovotvornými predponami – slovotvorná predpona + slovotvorný základ, : ná–stroj, pre–písať, vý–hľad 
  • : sadiť – základové slovo
  • zasadiť – odvodené slovo
  • –sadiť – slovotvorný základ
  • za – slovotvorná predpona

Slovotvorná predpona – je tá časť slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom a obmieňa jeho význam

 • slovotvornými príponami – slovotvorný základ + slovotvorná prípona, : stroj – ník, písa – nie, kraľ – ovať 
  • : strom – základové slovo
  • stromček – odvodené slovo
  • strom– – slovotvorný základ
  • ček – slovotvorná prípona

Slovotvorná prípona – je tá časť slova, ktorá stojí za slovotvorným základom a obmieňa jeho význam

 • slovotvornou predponou aj slovotvornou príponou – slovotvorná predpona + slovotvorný základ + slovotvorná prípona, : pred – škol- ský, ú – zem – ie, po – bre – žie

Slovo, od ktorého môžeme utvoriť nové slovo, sa volá základové.

Nové slovo utvorené od základového slova sa volá odvodené.

Každé odvodené slovo má dve časti: 

 • slovotvorný základ (sz)
 • slovotvorný formát (sf) 
 • predpona
 • prípona

Základové slovo ma samo osebe zmysel (stroj, písať).

Slovotvorný základ nemusí mať zmysel (písa -, hľad).

SKLADANIE:

Skladanie – spočíva v spojení dvoch slovotvorných základov, pričom vzniká zložené slovo,

napr.: rádio + prijímač – rádioprijímač; delo + strelec – delostrelec; mini + sukňa – minisukňa

Pozor!!! Mnohé zložené slová obsahujú vkladnú hlásku – o – , – e – , napr. vzducholoď, zemeguľa, snehobiely.

K nepravým zloženým slovám patria takzvané:

 • zrazeniny – vznikli prostým spájaním dvoch tvarov bez spájacej morfémy – o – , napr.: kníhtlačiareň
 • hybridné zloženiny – jedna časť je cudzieho pôvodu, napr.: autoškola, vodoinštalácia

Za zložené slová sa pokladajú aj prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom, napr.: Česko – slovenský slovník.

SKRACOVANIE:

Skracovaním slov – vytvárame skratky a značky, ktoré urýchľujú komunikáciu hlavne v odbornom, publicistickom a administratívnom štýle.

 • skratky – vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova. Obyčajne končia spoluhláskou a píšeme za nimi bodku, napr.: titulyDr. Mráčektextové skratkyatď., a pod., napr. (sú skrátené slová na jedno alebo niekoľko začiatočných písmen. Píšeme za nimi bodku)
 • značky – vznikajú tak, že z viacslovného pomenovania použijeme začiatočné hlásky. Píšu sa veľkými písmenami a v rukou písanom texte ich píšeme tlačenými písmom, napr.: SND(Slovenské národné divadlo). Neskloňujú sa. Za značkami chemických prvkov, mier, fyzikálnych veličín (píšu sa ja malým, aj veľkým písmom) sa nepíše bodka, napr.: Na, m, W.
 • značkové slová – vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, komponentov združeného pomenovania, ale vytvárajú takú podobu, že sa dajú skloňovať, napr.: Kerametal – keramické a kovové komodity, Slovnaft – Slovenská nafta, Sľuk – Slovenský ľudový kolektív.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017