Veta podľa zloženia a obsahu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 376 slov
Počet zobrazení: 3 748
Tlačení: 105
Uložení: 113

Veta

Významovo ucelená, gramaticky usporiadaná, zvukovo a intonačne uzavretá jednotka reči, ktorá má dorozumievací cieľ.

 1. Rozdeľte vety podľa modálnosti, zloženia a členitosti.
 • Vety delíme podľa rôznych hľadísk:

Podľa zloženia:

 • Jednoduchá veta
  • Má len 1 prisudzovací sklad alebo vetný základ (len 1 prísudok

sloveso)

o Mor ho!

 • Môže byť:
  • Holá (Kôň )
  • Rozvitá (Čierny kôň pokojne pije vodu z )
  • Rozvitá s viacnásobným vetným členom (Čierny kôň pokojne pije vodu z vedra a válova.)
 • Zložená veta = súvetie
  • Má 2 alebo viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov (viac prísudkov)
  • Jednoduché (Deti sa hrali kopali si )
  • Zložené (Kôň pije z vedra, podvedome dýcha prešľapuje

z nohy na nohu.)

Podľa obsahu (modálnosti):

 • Hovoriaci vyslovuje vety vždy s nejakým zámerom
 • Delíme ich na:
  • Oznamovacie – cieľom je niečo oznámiť
   • Oznamovací, podmieňovací spôsob slovies
 • Včera som sa zastavil. Bol by som prišiel.

o Opytovacie

 • Zisťovacie - odpovedáme áno, nie
  • Bol si včera doma?
 • Doplňovacie – začínajú sa opytovacím zámenom
  • Ako sa máš? Koľko máš rokov?

o Rozkazovacie

 • Žiadacie – cieľom je niečo si vyžiadať, prikázať
  • Odpáľ! Podaj mi cukor!

§ Želacie

 • Želanie – Kiež by som bol
 • Pozdravy – Pekný deň! Hohó!
 • Blahoželanie - Nech sa ti darí!
 • Prekliatia – Bodaj by dostal, čo si zaslúži.

§ Zvolacie

 • Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie vo forme zvolania
 • Ide to! Čo si to urobil?!

Vety podľa členitosti gramatického jadra

 • Jednočlenné
  • má iba 1 vetný člen – vetný základ
  • delíme ich na:
   • Slovesné (Včera pršalo mrholilo.)
   • Slovesno-menné (Dva roky prázdnin.)
   • Neslovesné (Dovidenia!)
 • Dvojčlenné
  • úplné – majú vyjadrený podmet
   • Žabka skočila do
  • Neúplné – nemajú vyjadrený podmet, je zamlčaný
   • Skočila do vody. (Ona)

2. Zaraďte vety z ukážky č. 1 podľa modálnosti a členitosti a odôvodnite v nich pravopis čiarky.

Pozdravujem tvoju sestru. – oznamovacia, dvojčlenná, neúplná, rozvitá Šťastný nový rok! – želacia, jednočlenná, menná, rozvitá

Podvečer sa nečakane rozpršalo. – oznamovacia, jednočlenná, rozvitá Dávajte na seba dobrý pozor! – rozkazovacia, dvojčlenná, neúplná, rozvitá

Na dne oceánov sú rovinyúdoliapohoria ba i sopky. – oznamovacia, dvojčlenná, úplná s viacnásobným vetným členom (podmetom)

(Čiarky sa píšu medzi viacnásobnými vetnými členmi.)

Čo ho včera bolelo? – doplňovacia opytovacia, dvojčlenná, úplná

3. Určte v ukážke č. 2 vety podľa zloženia a určte druh súvetí.

Múdremu napovedz, no hlúpemu vtlač do hlavy. (jednoduché priraďovacie súvetie, zlučovacie)

(Hv) Hneď na úvod sa jej pýtali, odkedy ma pozná. (Vv)

(jednoduché podraďovacie súvetie, vedľajšia veta predmetová)

Pri jedení sa nenakláňame nad tanier, lyžicu a vidličku dvíhame k ústam. (jednoduché priraďovacie súvetie, odporovacie)

Nielenže pozdravy neprišli, ale nevrátila sa ani výprava. (jednoduché priraďovacie súvetie, stupňovacie)

(Hv) Sud, (Vv) ktorý duní, býva prázdny.

(jednoduché podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou)

(Vv) Kým si bola malá, (Hv) vždy si chcela byť lekárkou.

(jednoduché podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.052