Skladba český jazyk

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 27.11.2018
Jazyk: Čeština
Rozsah: 105 slov
Počet zobrazení: 621
Tlačení: 47
Uložení: 52
Praktické!

Skladba

Skladba je nauka o větě a souvětí.
Věta je souvislý logický celek, vyjadřující nějakou myšlenku - děj. Slovům ve větě říkáme
větné členy. Podle významu je dělíme na:
základní - podmět
  - přísudek
rozvíjející - předmět
  - přívlastek
  - příslovečné určení
  - doplněk
Rozeznáváme věty jednoduché a souvětí.
Věta jednoduchá je: - jednočlenná
  - dvojčlenná
   
Toto dělení vychází z toho, zda je ve větě obsažen pouze jeden základní větný člen (věta
jednočlenná) nebo oba základní větné členy.
Souvětí dělíme na: - podřadné
  - souřadné

Určování větných členů:
Na podmět se ptáme: kdo? co?
Přísudek je slovesem v určitém tvaru.
Předmět zjišťujeme pádovými otázkami 2.-7. pádu.
Přívlastek: jaký? který? čí?
Příslovečné určení: místo, čas, míra, účel, způsob, příčina, přípustka, důvod.
Doplněk: jak?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Český jazyk


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022