Jazykové roviny (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 79 slov
Počet zobrazení: 1 626
Tlačení: 82
Uložení: 83

Jazykové roviny

1) zvuková rovina – skúma zvukovú stránku jazyka - hlásky, fonémy, ortvepia - náuka o správnej výslovnosti

2) lexikálna rovina – skúma slovo a slovnú zásobu(významová rovina)

3) rovina gramatického tvaru – skúma gramatický tvar slova, slovné druhy(tvarová rovina)

4) rovina vety – skúma vetné členy, skladby, vety, súvetia(skladobná rovina)

5) rovina textu – skúma tvorbu jazykového prejavu

Jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú jednotlivé jazykové roviny:

  • Fonetika, fonológia – zvuková rovina
  • Lexikológia – skúma slovo a slovnú zásobu
  • Morfológia – skúma tvaroslovie, gramatický tvar slova
  • Syntax – zaoberá sa skladbou
  • Štylistika- stojí nad ostatnými jazykovými rovinami, využíva výsledky jednotlivých jazykových disciplín
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.5)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Jazykové roviny #gramaticky tvar slova

Tématické okruhy slovenský jazyk

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016