Umelecký štýl (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 107 slov
Počet zobrazení: 1 115
Tlačení: 64
Uložení: 61

Umelecký štýl

Umelecký (básnický) štýl - štýl jazykových prejavov, ktoré plnia nie len informačnú ale najmä estetickú funkciu.

- štýl verejného styku

- subjektívny jazykový štýl

Znaky a jazykové prostriedky:

- pestrosť, viacvýznamovosť jazykových prostriedkov, používanie citovo zafarbených slov

- metaforickosť, expresívnosť, synonymá, homonymá, bohatá slovná zásoba, modifikácia vetnej skladby – elipsa, neobvyklé slovné spojenia, nedokončené výpovede

Základné literárne druhy:

 • LYRIKA
  • náladová - impresívna
  • opisná
  • úvahová - reflexívna
  • osobná - intímna
  • prírodná
  • spoločenská
  • politická
 • literárne žánre: óda (oslavná báseň), žalm, elégia (žalospev), epigram, epitaf, pamflet (hanopis)
  • EPIKA
  • veršovaná epika
  • veršovaná a neveršovaná epika
  • neveršovaná epika
 • literárne žánre: epos, idyla, balada, legenda, bájka, báj; román, novela, poviedka, črta, humoreska, anekdota
 • DRÁMA
  • hovorené dramatické žánre
  • hudobné dramatické žánre
  • mimické dramatické žánre
   • literárne žánre: tragédia, komédia, činohra, bábková hra, rozhlasová hra, televízna hra, filmový scenár; opera, opereta, muzikál, melodráma, kantáta; pantomíma
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#umelecký štýl #basnicky styl maturita

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017