Tvorenie slov (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 142 slov
Počet zobrazení: 1 022
Tlačení: 43
Uložení: 58

Tvorenie slov

Zmeny v slovnej zásobe

 1. Tvorenie slov - odvodzovanie, skladanie, spájanie, skracovanie, tvorenie jednoslovných pomenovaní, tvorenie obrazných pomenovaní
 2. Zánik slov - archaizmy, historizmy
 3. Preberanie slov z cudzích jazykov – prevzaté (zdomácnené) slová - víkend, kalky - mrakodrap, internacionalizmy, príležitostne vypožičané cudzie slová - softvér
 4. Prechod slov k iným slovným druhom - napr. dolu (predložka > aj príslovka)

Tvorenie slov

Odvodzovaním – príponami, predponami: kamarátka, prepísať

 • predpona/prípona nemá sama o seba význam

Skladaním – vodováha, polyhistor

 • vzniká zložené slovo

Skracovaním:

skratky – ustálené jazykové jednotky, vznikli skrátením slova a slovného spojenia: ai., atď., MUDr., napr.

značky - Ca, kg, l

 • sú medzinárodné

skratkové slová – ohýbame ich a tvoríme od nich nové slová, nepíšeme bodku: SAV, TANAP, SĽUK

iniciálové skratky – neohýbame ich a netvoríme od nich nové slová, nepíšeme bodku, vyslovujeme ako samostatné písmená: SND, EÚ, SŠ

Spájaním – vznikajú viacslovné pomenovania

 • Slovenská republika, čierno-biely

Tvorením jednoslovných pomenovaní (univerbizácia) – minerálna voda/minerálka

Tvorením viacslovných pomenovaní (multiverbizácia)

 • viacslovné výrazy – filmovať - nakrúcať film
 • združené pomenovania – skutočnosť pomenúvajú priamo: žihľava dvojdomá, záručná lehota
 • frazeologické jednotky – skutočnosť pomenúvajú prenesene (obrazne): stratiť rozum, spať na vavrínoch

Tvorením nepriamych pomenovaní 

 • metafora
 • metonymia
 • personifikácia, animalizácia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029