Úvaha (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 2 342
Tlačení: 87
Uložení: 96

Úvaha

- útvar výkladového slohového postupu, v kt. autor zaujíma postoj k závažnejším spoločenským alebo filozofickým problémom 
- prostredníctvom úvahy sa vyjadrujeme a hodnotíme spoločnosť, jej myslenie a konanie 
- jej východiskom sú známe poznatky, kt. si autor osvojil štúdium, ale aj životné skúsenosti a bezprostredné zážitky 
- autor zaujíma subjektívny postoj, avšak tento postoj musí byť podložený logickými, objektívnymi skutočnosťami – argumentuje, hľadá súvislosti
- vyskytuje sa v náučnom štýle (kritika, recenzia), v publicistickom štýle (úvodník, komentár) a v umeleckom štýle, a to v poézii (reflexívna lyrika), v próze a dráme (v reči rozprávača i v reči postavy – najmä vo vnútornom monológu) 
- dochádza k prestupovaniu (hybridizácii) štýlov - náučného, umeleckého, publicistického a prípadne rečníckeho, ale aj iných slohových postupov ako výkladového (rozprávací, opisný)

Znaky:

  • je subjektívna (je písaná v 1. osobe j. č. alebo m. č. - najmä v závere)
  • voľná citácia, argumentácia, parafrázovanie
  • voľnejšia kompozícia, odseky – myšlienkové členenie, úvod a záver rámcuje úvahu
  • zaokrúhľovanie údajov
  • umelecké prostriedky, expresívne slová, citáty, frazeologizmy, synonymá
  • uplatňuje sa v umeleckom štýle (román - vnútorný monológ, báseň - reflexívna poézia), v publicistickom štýle (úvodník, komentár) a v náučnom štýle (esej, kritika, recenzia)
  • výrazové prostriedky:
  • hodnotiace výrazy – Ja si myslím...Domnievam sa...Podľa môjho názoru...
  • rozvažujúce otázky (blízke, podobné rečníckym otázkam)
  • veta – jednoduchá aj súvetie, všetky typy okrem rozkazovacích, časté sú zvolacie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013