Slovenčina v sústave jazykov, ostatné slovanské jazyky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 168 slov
Počet zobrazení: 742
Tlačení: 58
Uložení: 55

Slovenčina v sústave jazykov, ostatné slovanské jazyky 

Každý jazyk má svoj predpokladaný pôvodný jazyk - prajazyk. Pre slovenčinu je prajazykom indoeurópsky prajazyk - praindoeurópčina. V súčasnosti sa jazyky, ktoré vznikli z indoeurópskeho prajazyka, používajú v Indii a v celej Európe. Tieto jazyky tvoria indoeurópsku jazykovú rodinu.

Rozdelenie indoeurópskych jazykov:

  • Baltské jazyky (lotyština, litovčina)
  • Germánske jazyky (dánčina, nórčina, nemčina, angličtina)
  • Italické (románske) jazyky – francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina
  • Keltské
  • Indoiránske
  • Slovanské

Slovanské jazyky –Predchodcom slovanských jazykov bola praslovančina. Z pôvodného indoeurópskeho prajazyka sa vyčlenila niekoľkými charakteristickými zmenami v hláskovej stavbe. K diferenciácii praslovanského jazyka dochádza vplyvom migrácie našich predkov a osídľovania nášho územia. Praslovančina sa pomerne dlho rozvíjala ako jednotný dialekt indoeurópskeho prajazyka, a to v období, keď Praslovania žili v spoločnej pravlasti. Keď sa však z tejto pravlasti rozišli, začal sa aj ich prajazyk, praslovančina, rozpadať na jednotlivé dialekty. Tieto dialekty sa rozlišovali najmä svojou hláskovou stavbou. V historickom vývine sa niektoré z týchto dialektov stali základom spisovného jazyka. Napríklad stredoslovenský dialekt sa stal základom spisovnej slovenčiny, orlovský dialekt základom základom spisovnej ruštiny.

Dnešné slovanské spisovné jazyky sa členia na:

  1. západoslovanské (slovenčina, čeština, dolná a horná lužičtina, poľština)
  2. východoslovanské (bieloruština, ruština, ukrajinčina)
  3. južnoslovanské (bulharčina, macedónčina, srbčina, chorvátčina, slovinčina)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slovenčina #Slovenčina ako indoeurópsky jazyk #Dialekt #románske jazyky

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.057