Homonymá, synonymá, antonymá (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 111 slov
Počet zobrazení: 2 026
Tlačení: 179
Uložení: 154

Homonymá, synonymá, antonymá

Rozdelenie slov podľa vzťahu medzi významami slov:

Homonymá (rovnozvučné slová) jedným tvarom pomenúvajú viacej významov. Homonymné dvojice sú veľkou pomocou pri tvorení veršov. Existuje tzv. homonymný rým. Sú:

  • Lexikálne (čelo – hudobný nástroj, časť tváre)
  • Gramatické (chlapov – podstatné meno, prídavné meno privlastňovacie)
  • Zvukové (plod - plot)

Synonymá (rovnoznačné slová) sú slová významovo zhodné alebo blízke, ktoré označujú ten istý pojem, no odlišujú sa významovými a štylistickými odtienkami (bežať – utekať, trieliť). Za synonymá nepokladáme nespisovné slová (slangové, nárečové). Štylistické využitie – pestrosť vyjadrovania, znak individuálneho štýlu.

Antonymá (opozitá) sú slová s protikladným významom. Osobitne stoja tzv. kontextové alebo asociatívne antonymá. Vyskytujú sa popri sebe ako protikladné dvojice (ruka - noha). Štylistické využitie: základ častého kompozičného postupu napr. v poézii.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015