Výklad (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 114 slov
Počet zobrazení: 1 675
Tlačení: 76
Uložení: 69

Výklad

  • môže mať písomnú alebo ústnu formu
  • často používa presné citácie
  • je to základný slohový útvar náučného štýlu
  • využíva sa tu výkladový a opisný slohový postup
  • využíva argumenty (dôkazy) a príklady k objektívnemu vysvetleniu nejakej problematiky alebo nejakého javu
  • využíva odborné slová, knižné slová, skratky, značky
  • riadi sa základnými postupmi logického myslenia:

Indukcia je logická myšlienková činnosť, ktorou sa z jednotl. prípadov vyvodzuje všeobecný záver, výsledkom je syntéza

Dedukcia je odvodenie jednotl. prípadov zo zovšeobecnenia (opak indukcie)

Syntéza je zhrnutie

Analógia je zhoda alebo podobnosť vlastností u väčšieho počtu javov

Premisa je výrok, z ktorého úsudku vyplýva nový výrok

Hypotéza je vedecký nepodložený predpoklad

Exemplifikácia je objasňovanie pomocou príkladov

kompozícia výkladu je klasická:

Úvod - motivačné faktory, vzbudenie pozornosti

Jadro - vysvetľovanie daného problému

Záver – zhrnutie všetkých poznatkov, riešenia problému

Populárny výklad – menej náročné sprostredkovanie výsledkov vedeckého bádania širšiemu okruhu záujemcov (napr. stredoškolské učebnice)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#témy na výklad #výklad #výklad slovenský jazyk

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017