Náučný jazykový štýl (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 202 slov
Počet zobrazení: 767
Tlačení: 41
Uložení: 36

Náučný jazykový štýl

Je využívaný v oblasti politiky, techniky, vedeckovýskumnej práce a výroby.

Pri jeho používaní v komunikácií je hlavným cieľom sprostredkovať odbornú informáciu a vedecké poznatky – predpokladá sa, že autor aj adresát majú odborné vzdelanie.

Vzájomný vzťah komunikujúcich je oficiálny, zväčša písomný, vyjadrený jazykovými prostriedkami. Myšlienky sú formulované zreteľne, presne a jednoznačne. Text býva zložitý, rozvedený do šírky aj hĺbky, tematicky je zložitý, vysvetlený na konkrétnych príkladoch. Jeho základnou modelovou štruktúrou je verejnosť, monologickosť, komunikatívnosť.

Ak je podaný ústne, vzťah komunikujúcich nemusí byť oficiálny a dochádza k dialógu. Ústny odborný referát, ktorý je monologický, je tiež pripravený písomne a má charakter oficiálnosti, pretože bude publikovaný.

V náučnom štýle môžeme zaznamenať internacionalizáciu a formalizáciu vyjadrovania. Internacionalizácia spočíva v preberaní výrazov z cudzích jazykov, najmä z angličtiny. Podformalizáciou môžeme rozumieť využívanie tabuliek, schém alebo vzorcov, v ktorých sa orientujeme pomocou stručných hesiel.

Náučný jazykový štýl delíme podľa jeho stanovenej modelovej štruktúry na:

  • Vedecko-náučný štýl – jeho znakmi sú termíny, knižné slová. Sprostredkuje výsledky vedeckého výskumu.
  • Populárno-náučný štýl – voľnejší výber slov aj voľnejšia kompozícia. Je adresovaný odborníkom širšej verejnosti. Zložitejšie termíny sú vysvetlené opisom.

Lexika náučného štýlu: pomenovania sú nocionálne (pojmové), text je zbavený citovosti, využívané sú substantíva, presná terminológia, skratky a značky, multiverbizácia (dať súhlas – súhlasiť), v slovesách sa uprednostňuje prítomný čas, využívajú sa oznamovacie vety, presne stavané dvojčlenné vety a súvetia.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#náučný štýl #monologickosť #naučný jazykový štyl #Odborný referát #vzdelanie úvaha

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039