Konspekt, tézy, osnova, anotácia – možnosti spracovania informácií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 191 slov
Počet zobrazení: 5 939
Tlačení: 209
Uložení: 198

Konspekt, tézy, osnova, anotácia – možnosti spracovania informácií

Konspekt - krátky, výstižný výpis podstatných, dôležitých údajov z počutého alebo čítaného textu – je to vlastne zhustený presný obsah textu. Znaky:

 • zachováva sa logická a kompozičná štruktúra textu (úvod, jadro, záver)
 • informácie zachytáva v skrátenej a prehľadnej forme. Prehľadnosť dosiahneme napr. číslovaním, podčiarkovaním, krúžkovaním, používaním rámčekov, šípok, rôzne veľkých písmen. Dôležité sú odseky
 • píše sa napr. na kartotečné lístky

Tézy ( = sylaby ) - základné myšlienky, stručne vyjadrené tvrdenia z textu, ktorých pravdivosť sa musí dokázať. Znaky:

 • vyjadrujú obsah textu formou hlavnej myšlienky,
 • majú tvar ucelenej vety,
 • sú súčasťou argumentačného postupu (jeden z logických postupov vo výklade)
 • používajú sa na vysokých školách, pri príprave študentov na skúšku alebo pri odborných prednáškach.

Osnova - najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu. Znaky:

 • obsah textu sa zaznamenáva v bodoch, heslách, vetách (zvyčajne jednočlenné neslovesné vety)
 • jednotlivé heslá osnovy obsahujú základné, tzv. kľúčové pojmy
 • forma osnovy závisí od obsahovej a kompozičnej náročnosti textu
 • píše sa po buď po prečítaní textu – na zaznačenie najdôležitejších údajov, alebo sa píše pred tvorbou samotného textu

Anotácia - krátka hodnotiaca charakteristika, stručný záznam, krátka informácia o literárnom diele, knihe, štúdii, článku. Môže obsahovať zhrnutie kľúčových bodov zdroja, opis druhu zdroja a jeho kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na literárne dielo.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazyk

Diskusia: Konspekt, tézy, osnova, anotácia – možnosti spracovania informácií

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017