Slohové postupy, slohové útvary (žánre)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 200 slov
Počet zobrazení: 54 038
Tlačení: 2 104
Uložení: 1 848
♦ slohový postup – je to postup, akým tvoríme konkrétny text (je spôsob usporiadania vybratých jazykových prostriedkov)
♦ slohový útvar – konkrétny text (je ucelený a ukončený jazykový útvar, ktorý vznikol alebo vzniká)
 
Slohové postupy

informačnývyberá a usporadúva údaje a fakty
jazykový štýl: administratívny
obsah: stručné údaje (fakty) na otázky: kto? čo? kedy? kde? (ako? prečo?)
slohové útvary (žánre): správa, oznámenie- rozličné druhy (hovorového, administratívneho a
publicistického štýlu), bežné rozhovory (komunikácia)

rozprávacízachytáva jedinečný príbeh, ktorý predstavuje časovo a príčinne späté dejové pásmo. Obsahuje dejové časti: úvod, jadro, záver.
jazykový štýl: hovorový, umelecký
obsah: udalosti, príhody, zážitky v časovej postupnosti
slohové útvary (žánre): rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román

opisnývyberá a usporadúva znaky a vlastnosti osôb, predmetov, činností
jazykový štýl: publicistický, umelecký
obsah: vecné (vonkajšie) vzťahy, znaky, vlastnosti, následnosť činností (deja)
slohové útvary (žánre): opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, cestopis, reportáž

výkladovývyberá a usporadúva podstatu a vzťahy medzi javmi
jazykový štýl: náučný, rečnícky
obsah: vnútorné vzťahy (príčinné a dôsledkové)
slohové útvary (žánre): výklad, odborný referát, prednáška

úvahovývyberá a usporadúva podstatu a vzťahy medzi javmi
jazykový štýl: náučný, rečnícky
obsah: vnútorné vzťahy (príčinné a dôsledkové), konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia
slohové útvary (žánre): úvaha, kritika, esej, recenzia, diskusný príspevok, prejav, úvodník, komentár
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slohové postupy, slohové útvary (žánre)

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033