Štýlotvorný proces, štýlotvorné činitele

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 200 slov
Počet zobrazení: 28 475
Tlačení: 1 605
Uložení: 1 380
♦ štýl = sloh
♦ štylizácia = formulovanie, písanie textu
 
Štýlotvorný proces:
1. Objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu.
2. Vyberieme fakty a informácie potrebné pre tému.
3. Usporiadame ich podľa logického postupu – podľa osnovy.
4. Rozpisujme myšlienky do viet, pričom sa príliš nezdržiavame pri jednotlivých slovách – píšeme koncept.
5. Upravujeme, zlepšujeme koncept. Táto etapa je najdôležitejšia, preto jej venujeme najviac času a pozornosti.
6. Koncept prepíšeme na čisto – čistopis. Kontrolujeme pritom pravopisnú a gramatickú správnosť, úpravu a čitateľnosť písma.
 
Štýlotvorné činitele:
Pôsobia na výslednú podobu textu alebo prejavu.
a.) subjektívny štýlotvorný činiteľ:
autor – (Odpovedá na pomocnú otázku: Kto píše alebo hovorí?) závisí od individuálnych vlastností a názorov hovoriaceho alebo píšuceho
b.) objektívne štýlotvorné činitele:
téma – (Odpovedá na otázku: Čo? O čom?) text alebo prejav ovplyvní to, o čom chceme povedať alebo napísať
funkcia – (Odpovedá na otázky: Načo? Aký je zámer?) informovať, vysvetliť, presvedčiť, mobilizovať /k činnosti/, citovo zapôsobiť (chcem informovať, predvolať niekoho na úrad, vysvetliť niečo, povedať svoj názor, zapôsobiť na city, rozplakať, rozveseliť)
situácia – (Odpovedá na otázky: Kde? Ako? S kým?) prostredie /verejné súkromné/, jazyková forma /písomná, ústna/, adresát (budeme hovoriť v súkromí, na verejnosti; budeme sa dorozumievať písomne, ústne; je adresát prítomný, nie je)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.213