Tvorenie slov – odvodzovaním, skladaním, skracovaním

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 547 slov
Počet zobrazení: 180 798
Tlačení: 3 238
Uložení: 2 729

Tvorenie slov – odvodzovaním, skladaním, skracovaním

l. odvodzovaním:

Odvodzovanie slov spočíva v pripojení slovotvornej predpony alebo prípony k slovotvornému základu. 

slovotvorný základ je spoločná časť slova pre základové aj odvodené slovo
napr. strom  základové slovo sadiť základové slovo
  stromček  odvodené slovo  zasadiť odvodené slovo
  strom - slovotvorný základ - sadiť slovotvorný základ
    - ček  slovotvorná prípona    za -  slovotvorná predpona

1. bezpríponové tvorenie – základné slovo nepriberá žiadnu slovotvornú predponu alebo príponu, napr. nastúpiť → nástup, letieť → let (týmto spôsob sa tvoria podstatné mená z predponových slovies, napr. vyletieť – výlet, priletieť – prílet, zapadať – západ)

2. spájaním slovotvorného základu – slovotvorný základ je tá časť odvodeného slova, na ktorú sa pripája slovotvorná predpona alebo prípona

a.) slovotvornými predponami – slovotvorná predpona + slovotvorný základ, napr. ná – stroj, pre – písať, vý – hľad
napr.  sadiť základové slovo
  zasadiť odvodené slovo
  - sadiť slovotvorný základ
  za -  slovotvorná predpona

slovotvorná predpona je tá časť slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom a obmieňa jeho význam

b.) slovotvornými príponami – slovotvorný základ + slovotvorná prípona, napr. stroj – ník, písa – nie, kraľ – ovať
napr. strom  základové slovo
  stromček  odvodené slovo___
    strom - slovotvorný základ
    - ček  slovotvorná prípona

slovotvorná prípona je tá časť slova, ktorá stojí za slovotvorným základom a obmieňa jeho význam

c.) slovotvornou predponou aj slovotvornou príponou  – slovotvorná predpona + slovotvorný základ + slovotvorná prípona, napr. pred – škol- ský, ú – zem – ie, po – bre – žie

Slovo, od ktorého môžeme utvoriť nové slovo, sa volá základové.
Nové slovo utvorené od základového slova sa volá odvodené.

každé odvodené slovo má dve časti:

1. slovotvorný základ (sz)

2. slovotvorný formát (sf) 

a.) predpona
b.) prípona

základové slovo ma samo osebe zmysel (stroj, písať)
slovotvorný základ nemusí mať zmysel (písa -, hľad)

ll. skladaním:

Spočíva v spojení dvoch slovotvorných základov, pričom vzniká zložené slovo,
napr.  rádio + prijímač → rádioprijímč
  delo + strelec → delostrelec
  mini + sukňa → minisukňa
 
Pozor! Mnohé zložené slová obsahujú vkladnú hlásku – o – , – e – , napr. vzducholoď, zemeguľa, snehobiely

nepravým zloženým slovám patria takzvané:

zrazeniny – vznikli prostým spájaním dvoch tvarov bez spájacej morfémy – o – , napr. kníhtlačiareň

hybridné zloženiny – jedna časť je cudzieho pôvodu, napr. autoškola, vodoinštalácia

Za zložené slová sa pokladajú aj prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom, napr. Česko – slovenský slovník

lll. skracovaním:

Skracovaní slov vytvárame skratky značky, ktoré urýchľujú komunikáciu hlavne v odbornom, publicistickom a administratívnom štýle.

a.) skratky – vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova. Obyčajne končia spoluhláskou a píšeme za nimi bodku, napr. tituly: Dr. Mráček; textové skratky: atď., a pod., napr. (sú skrátené slová na jedno alebo niekoľko začiatočných písmen. Píšeme za nimi bodku)

b.) značky – vznikajú tak, že z viacslovného pomenovania použijeme začiatočné hlásky. Píšu sa veľkými písmenami a v rukou písanom texte ich píšeme tlačenými písmom, napr. SND (Slovenské národné divadlo). Neskloňujú sa. Za značkami chemických prvkov, mier, fyzikálnych veličín (píšu sa ja malým, aj veľkým písmom) sa nepíše bodka, napr. Na, m, W.

c.) značkové slová – vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, komponentov združeného pomenovania, ale vytvárajú takú podobu, že sa dajú skloňovať Kerametal – keramické a kovové komodity, Slovnaft – Slovenská nafta, Sľuk – Slovenský ľudový kolektív.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu