Slová s dvojhláskou ia, ie, iu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 26.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 220 slov
Počet zobrazení: 19 846
Tlačení: 588
Uložení: 571

Dvojhlásky ia, ie, iu

Rozprávka o bojazlivom písmenku

Bolo raz jedno bojazlivé písmenko, ktoré sa bálo chodiť samo na prechádzky.

Volalo sa i a pre istotu, proti strachu, všade nosilo so sebou aj bodku. No ale ani to mu nepomohlo, neustále malo strach. Jedného dňa stretlo malé i tri odvážne samohlásky

a, e, u. Samohlásky a, e, u hneď zavolali svoju novú kamarátku na lúku. No malé i sa veľmi bálo. Priznalo sa písmenkám, že sa bojí. A tak dostali a, e, u výborný nápad. Vždy, keď bude chcieť ísť i na prechádzku, niektoré z nich pôjde spolu s ním. Sľúbili, že budú písmenko držať po celý čas za ruku.

Odvtedy, keď stretnete v slovíčkach blízko pri sebe samohlásku i s písmenkami

 a, e, u, vždy sa držia za ruky, sú spolu a nikdy sa neoddelia.

Hľadajte dvojhlásky ia, ie, iu. Dvojhlásky zakrúžkujte.

ia

ie

iu

žiak

piesok

krajšiu

čiapka

krieda

milšiu

priateľ

niečo

menšiu

polia

spieva

lepšiu

Pozorujte. Vytlieskajte slabiky. Dvojhlásky zakrúžkujte.

le-zie, te-čie, pie-seň, lie-ta, vo-nia, se-dia, kraj-šiu, mil-šiu

mies-to, kvie-tok, niek-to, rie-ka, ma-čiat-ko, ku-riat-ko, bah-niat-ko

Ktorá dvojhláska je v týchto slovách? Dopíš ju.

ml.......ko, ovoc........, l........vance, tan........r, kr........da, tr........da

Nezabudnite!!!

Dvojhlásky ia, ie, iu nikdy nerozdeľujeme!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

1.557