Spracovanie informácií

- Citácia a parafráza
Citácia je doslovné zopakovanie nejakého výroku, v písanom texte býva vyčlenené úvodzovkami. Vyžaduje sa v predovšetkým v náučnom štýle kvôli presnosti a v publicistickom štýle kvôli autentickosti (citácia priamych svedkov v reportážach). Parafráza je vystihnutie myšlienky inými slovami.

- Osnova
Osnova je prehľadný záznam textu v bodoch.
Tvorivá úloha: zapísať daný text formou osnovy

- Funkcia nadpisu
Tvorivá úloha: posúdiť, či sa daný nadpis hodí k vybranej ukážke, vymyslieť adekvátny nadpis

- Životopis beletrizovaný a štruktúrovaný – porovnať formu a lexiku
Beletrizovaný životopis je životný príbeh dôležitej osobnosti, využíva rozprávací slohový postup a umelecké prostriedky.
Štruktúrovaný životopis je písaný v bodoch, je prehľadný, obsahuje iba informácie dôležité pre zamestnávateľa. Používa sa v administratívnom štýle, využíva informačný slohový postup, slová len spisovné a neutrálne.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/1803-spracovanie-informacii/