Hlavné (základné) vetné členy

Hlavné (základné) vetné členy

Prísudok

Vyjadruje dej, činnosť alebo stav.

Označujeme ho číslom 1.

Pýtame sa naň pomocnými otázkami Čo robí? Čo sa deje?

Existujú dva typy:

Prísudok môže byť vyjadrený:

Podmet

Vyjadruje nositeľa činnosti, aktéra deja.

Označujeme ho číslom 2.

Pýtame sa naň pádovou otázkou Kto? Čo?

Podmet môže byť:

Podmet môže byť vyjadrený:

Vetný základ

Vetný základ je hlavným vetným členom v jednočlennej vete. Môže byť vyjadrený akýmkoľvek slovným druhom.

Vetný základ môže byť:

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/18373-hlavne-zakladne-vetne-cleny/