Aký slovný druh je slovo kvôli?

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ťahák
Dátum: 18.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 138 slov
Počet zobrazení: 569
Tlačení: 53
Uložení: 48

Aký slovný druh je slovo kvôli? 

Slovo kvôli zaraďujeme medzi slovný druh: predložky  druhotné (sekundárne)

Predložky (prepozície)

Predložky (prepozície) sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú vzťahy nepriamych pádov substantív; slúžia na spojenie nepriamych pádov s nadradeným slovom.
 
Predložky delíme na:
 
prvotné (primárne)  existujú len ako predložky v predložkových pádoch (bez, do, na, pred, k, s, pre, po, z, od...)
 
druhotné (sekundárne)  vznikli z iného slovného druhu a môžu byť v platnosti iného slovného druhu (pomocou, vyše, blízko, okolo, namiesto, počnúc, kvôli...)
  
Okrem toho rozlišujeme predložky:
 
jednoduché  po, za, nad, pri, k, so, z...
zložené  ponad, poza, popri, spopod, spomedzi, spoza...

Daktoré predložky (neslabičné s, z, k, v) sa pri stretnutí s iným slovom stávajú slabičnými (so, zo, ku, vo) – tomuto javu hovoríme vokalizácia predložiek.Vokalizácia nastáva vtedy, keď sa predložka napríklad stretne so slovom začínajúcim sa rovnakou spoluhláskou alebo spoluhláskou príbuznou predložke (k komínu → ku komínu; v vode → vo vode). 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.162