Vznik a vývin jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 273
Tlačení: 20
Uložení: 19

VZNIK JAZYKA

 • jazyk = prostriedok myslenia a dorozumievania pre isté spoločenstvo ľudí

= abstraktný systém lexikálnych a gramatických znakov

Vznik jazyka

 • vznikol asi pred 100 000 rokmi na viacerých miestach Zeme
 • prajazyk = spoločný pôvodný jazyk pre viaceré príbuzné jazyky
 • veľa jazykov vymrelo (napr. sčasti latinčina), momentálne sa hovorí približne 6800 jazykmi
 • reč má aj charakter grafických znakov, napr. piktogram = obrázok, ktorý nahrádza text

VZNIK SLOVENSKÉHO JAZYKA

 1. praslovančina
  • dorozumievací nástroj predkov dnešných Slovanov, v 5.-9. str.
 2. staroslovienčina
  • Rastislav posiela poslov ku byzantskému cisárovi Michalovi III. a žiada o vierozvestcov
   • nechcel franských kňazov, lebo sa snažili útočiť na Veľkú Moravu a ľudia im nerozumeli
  • prichádzajú bratia zo Solúna (dnešné Bulharsko, Macedónsko) – KonštantínMetod
   • prinášajú písmo HLAHOLIKU – skladá sa z malých písmen gréckej abecedy
   • okrem toho prinášajú aj náboženstvo, liturgický jazyk, vzdelávanie duchovných a vytvorili civilný právny poriadok
 1. latinčina
  • rozpad Veľkej Moravy – vznik Uhorska
  • v 15. storočí úradným jazykom ale na komunikáciu a tvorbu sa vyžíva slovenčina
 2. I.Bajza
  • prvý pokus o uzákonenie spisovnej slovenčiny à neúspešné, nemal kodifikačné príručky
 3. bernolákovčina
  • Bernolák à prvákodifikácia slovenčiny – 1787
  • na základe trnavského nárečia
  • neujala sa – bojkotovali ju evanjelici
 4. štúrovčina
  • Ľ. Štúr à kodifikáciaslovenčiny 
  • základdnešnej slovenčiny
  • podľa stredoslovenského nárečia
  • y zaviedol až Hatala
 5. hodžovsko-hattalovská reforma (1852)
  • s malými zmenami sa zachovala dodnes
 6. československýjazyk
  • po vzniky ČSR po 1. svetovej vojne, snaha o zbližovanie češtiny a slovenčiny
  • preberanie českých slov, jazykový purizmus (snaha o očistenie slovenčiny)
 7. zmeny v slovnej zásobe (po 1989)
  • vypustené komunistické slová

VNIK ČESKÉHO JAZYKA

 1. praslovančina a staroslovienčina – rovnaké ako slovenčina
 2. primitívny pravopis
  • využíva latinskúabecedu
  • prvá zmienka o češtine (13.st.)
 3. spřežkový pravopis
  • využíva sa spojenie dvoch alebo viacerých latinských hlások na označenie hlások, ktoré ma čeština navyše
 4. diakritický pravopis
  • Husitskéhnutie (Ján Hus)- viedlo k uplatneniu češtiny na úradoch, vo verejnom živote, literatúre
 5. bratrský pravopis
  • vývoj češtiny spomalený – koniec samostatnosti českého národa à čeština používaná len v najnižších vrstvách
 6. analogický pravopis
  • J Dobrovský
  • ustálená spisovná norma češtiny (J. Gebauer)
  • čeština sa používa na úradoch, školách, rozvíja sa umelecká a publicistická literatúra
 7. od 1918 spoločné so slovenčinou

ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI SLOVENČINOU A ČEŠTINOU

 • rozdielnehlásky
  • čeština: ř, ou, ě, ů
  • slovenčina: ä, ia, ie, iu, ô, ľ, ĺ, ŕ, dz, dž
 • v češtine neplatí rytmické krátenie, často nasledujú dve aj tri dlhé slabiky za sebou. (zpívání)
 • v češtine sa používa vokatív - piaty pád (soudružko, Evo,...)
 • čeština má niektoré odlišnéväzby tam, kde slovenčina používa priamu väzbu s akuzatívom (dosiahnuť niečo - dosáhnout něčejho)
 • niektoré cudzieslová v češtine majú iný rod alebo iný prepis, pravopis (téza – teze)

Jazykové rodiny

 • skupina jazykov so spoločným pôvodom
 • indoeurópska
  • hovoria nimi takmer všetky národy Európy a viaceré národy v západnej časti Ázie (najmä v Indii)
  • baltské
   • lotyština, litovčina
  • indoiránske
   • perzština, arménčina, albánčina, gréčtina
  • germánske
   • severogermánske – dánčina, nórčina, islandčina, švédčina
   • západogermánske – nemčina, angličtina, holandčina, flámčina
  • románske
   • taliančina, francúzština, španielčina, rumunčina, portugalčina, moldavčina
  • slovanské
   • východné – ruština, ukrajinčina, bieloruština
   • západné – slovenčina, čeština, poľština,
   • južné - bulharčina, macedónčina, srbčina, chorvátčina, slovinčina
  • ugrofínska
   • maďarčina, fínčina, estónčina
  • semitsko-hamitská
   • arabčina, hebrejčina
  • altajská
   • turečtina
  • čínsko-tibetská
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Hodžovsko-hattalovská reforma


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012