Slohové postupy a slohové žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 201 slov
Počet zobrazení: 161
Tlačení: 6
Uložení: 9

13b. Slohové postupy a slohové žánre

Viď. tabuľlka nižšie. 

Slohový postup

Znaky a jazykové prostriedky

Slohové žánre

Informačný

- základ tvorí veľké množstvo faktov - údajov: kto?, čo?, kedy?, ako?, prečo?

- jednoduchá syntaktická a kompozičná stavba,

- zhustené, úsporné vyjadrovanie,

- vety na seba málo nadväzujú, pôsobia ako samostatné, obsahovo aj formálne uzavreté celky,

- najčastejšie sa uplatňuje v útvaroch administratívneho a publicistického štýlu

oznámenie, správa, bežné rozhovory

Rozprávací

 - zachytáva udalosti usporiadané v časovej postupnosti

 - prevažujú dejové slovesá, najmä slovesá pohybu v minulom čase alebo v historickom prézente,

- postup sa oživuje priamou rečou postáv,

- uplatňuje s najmä v útvaroch umeleckého a publicistického štýlu

rozprávka, povesť, fejtón, bájka, poviedka, novela, román

Opisný 

- opis vonkajších a vnútorných vlastností

- prevažujú jednoduché vety s viacnásobnými alebo širšie rozvitými členmi, úzko na seba nadväzujú, majú charakter enumerácie (výpočtu)

- opis dynamický, subjektívny, objektívny, umelecký, odborný

opis, charakteristika, návod

- opis vzťahov, súvislostí

životopis, karikatúra, reportáž, posudok

Výkladový

 - ozrejmujeme látku, rozbor, sme objektívny

- myšlienky sa radia induktívne alebo deduktívne,

- prevažujú zložené súvetia,

- pripájajú sa grafy, tabuľky, poznámky, citáty,

- slovesný dej býva neosobný,

- uplatňuje sa prevažne v útvaroch náučného štýlu

výklad, prednáška, referát

Úvahový 

- subjektívny pohľad autora na známy problém, argumentuje poukazuje na súvislostí vecí

úvaha, recenzia, divadlá, knihy, úvodník, komentár, esej

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023